Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

1. september – frist for innspill til regjeringens arbeid med ny dataspillstrategi

Kultur- og likestillingsdepartementet har startet arbeidet med en ny strategi for dataspillpolitikken.

For å få et godt inntrykk av hvordan utviklere og dataspillaktører opplever situasjonen i dag, og hva som kan og bør gjøres framover, ble aktører i dataspillfeltet invitert til et innspillsmøte 23. juni. Viken filmsenter var en av mange aktører som ga innspill til regjeringens arbeid. Andre bransjeaktører som ga innspill var Bendik Stang, Jørgen Tharaldsen og Robin Ekeheien.

Det er anledning til å gi skriftlige innspill til arbeidet innen 1. september.  

 

Viken filmsenters innspill fra 23. juni:

Viken filmsenters innspill er kort og konsentrert rundt punkt 5: Hvordan styrke samspillet mellom statlige, regionale og kommunale virkemidler for dataspillkulturen?

Departementet gir uttrykk for at regionale filmsentre og filmfond utgjør en viktig del av den nasjonale film- og dataspillpolitikken. Det er i tilskuddsbrevet for 2022 til regionale sentre informert om at minimum 3 millioner kroner av de samlede midlene til regionale filmsentre skal benyttes til tilskudd og kompetansehevning innen dataspill. Vi mener det er viktig at tilskudd og midler til kompetanseheving først og fremst kommer spillutviklerne til gode. Vi er kjent med at regionene har ulik praksis for tilskudd og tiltak på spillområdet – og at det er store forskjeller i hvor spillselskapene er basert. For at ekstra midler til feltet skal komme spillutviklerne til gode anbefaler vi at en nasjonal dataspillstrategi angir klarere linjer for fordeling når slike midler settes av. Vi anbefaler en fordeling som er tydeligere knyttet til aktiviteten i de ulike regionene, og gjerne med mer presist formulerte forventninger.

Vi er kjent med at Norge siden den første spillmeldingen i 2008 har sakket akterut i forhold til Sverige og Finland i omsetning og selskapenes styrke. Vi har ikke noen quickfix for dette, men Viken filmsenter har gode erfaringer med temabaserte utviklingsprogrammer, både innenfor film- og spillfeltet. Vi tror et styrket fokus på selskapsutvikling og publikumsbevissthet er noe de regionale virksomhetene kan bidra til. Her kan regionale sentre fungere som bindeledd mellom statlige og mer lokale initiativ.

Vi har også gode erfaringer med én samlet tilskuddsordning til audiovisuelle verk, heller enn avgrensede tilskuddspotter til ulike formater. Vi ser dette i sammenheng med at utviklingsplattformer, nye formater og brukermønstre utvikler seg raskt. Utviklingen går i retning av at distinksjonene mellom spill og film blir mindre. Vi anbefaler at den nye strategien vier plass til hvordan det kan bygges broer mellom bransjene og teknologiene.

Kontaktperson

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.