Logo – Viken Filmsenter

Om oss

Viken filmsenter skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Om oss

Filmsenteret forvalter midler på vegene av Kulturdepartementet. Vi  skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i våre eierfylker ved å:

– forvalte tilskuddsmidler
– bidra til kompetansehevende tiltak
– bidra til utvikling av faglige nettverk
– styrke og ivareta talentutvikling og kompetanse på feltet
– være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet

Vår region skal oppleve kvalitet, representasjon og gjenkjennelse tydeliggjort i våre prioriterte satsingsområder:

MANGFOLD; vi skal speile en inkluderende region,
REKRUTTERING; vi skal speile en region i vekst,
KJØNNSBALANSE; vi skal speile befolkningen slik den er sammensatt.

Ansatte

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Kontaktperson presse og andre generelle henvendelser vedrørende filmsenterets mandat og virke

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: +47 900 52 271
E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Cecilie Stranger-Thorsen

Film-og spillkonsulent

Telefon: + 47 908 84 212
E-post: konsulent@vikenfilmsenter.no

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: +47 924 41 441
E-post: sirin@vikenfilmsenter.no

Habibe Demirel

Økonomiansvarlig

Telefon: +47 414 92 201
E-post: regnskap@vikenfilmsenter.no

John Einar Hagen

Hagen er til daglig produsent i Nordisk Film, men har lang fartstid i filmsenteret og fungerer i dag som en ekstern ressursperson for filmsenteret ved behov.

Eiere

Viken Filmsenter AS har følgende eiere:

Viken fylkeskommune (60 %)
Oslo kommune (20%)
Vestfold fylkeskommune (20 %)

Styret

Leif Holst Jensen – styreleder
Oslo kommune (vara: Unnur Sande)

Turid Martinsen – nestleder
Akershus fylkeskommune (vara: Tom G. Eilertsen)

Niclas Tokerud
Buskerud fylkeskommune (vara: Marte Ødegården)

Inger Christin Torp
Østfold fylkeskommune (vara: Hans-P Tøgersen)

Svein Kr. Waale
Vestfold fylkeskommune (vara: Hilde Glenne)

Ingvil Giske
Virke Produsentforeningen (vara: Stian N. Langgaard-Nielsen)

Jostein Oksavik
Norsk filmforbund (vara: Line Hatland)

Gunhild Enger
Norske filmregissører (vara: Magnus Mork)

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.