Logo – Viken Filmsenter

Om oss

Viken filmsenter skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Filmsenteret forvalter midler på vegene av Kulturdepartementet. Vi  skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i våre eierfylker ved å:

– forvalte tilskuddsmidler
– bidra til kompetansehevende tiltak
– bidra til utvikling av faglige nettverk
– styrke og ivareta talentutvikling og kompetanse på feltet
– være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet

Vår region skal oppleve kvalitet, representasjon og gjenkjennelse tydeliggjort i våre prioriterte satsingsområder:

MANGFOLD; vi skal speile en inkluderende region,
REKRUTTERING; vi skal speile en region i vekst,
KJØNNSBALANSE; vi skal speile befolkningen slik den er sammensatt.

Ansatte

Cecilie Stranger-Thorsen

Film-og spillkonsulent

Telefon: + 47 908 84 212
E-post: konsulent@vikenfilmsenter.no

Habibe Demirel

Økonomiansvarlig

Telefon: +47 414 92 201
E-post: regnskap@vikenfilmsenter.no

Lene Juliussen

Prosjektleder bransjehevende tiltak

Telefon: +47 958 27699
E-post: Lene@vikenfilmsenter.no

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: +47 900 52 271
E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: +47 924 41 441
E-post: sirin@vikenfilmsenter.no

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Kontaktperson presse og andre generelle henvendelser vedrørende filmsenterets mandat og virke

Eiere

Viken Filmsenter AS har følgende eiere:

Viken fylkeskommune (60 %)
Oslo kommune (40%)

Styret

Jon Steen  – styreleder
Viken fylkeskommune

Fadla Dahri – nestleder
Oslo kommune

Thea Breivik – styremedlem
Viken fylkeskommune 

Håkon Lund Sørensen 
Oslo kommune

Ingvil Giske
Virke Produsentforeningen (vara: Stian N. Langgaard-Nielsen)

Jostein Oksavik
Norsk filmforbund (vara: Kathrine van Beelen Granlund)

Gunhild Enger
Norske filmregissører (vara: Magnus Mork)

Vararepresentanter for eierne:
Jo Vestly (Viken fylkeskommune)
Elin Festøy (Oslo kommune)

Annet

Organisasjonsnummer: 997 480 848

Faktura kan sendes som EHF-faktura eller på e-post til post@vikenfilmsenter.no.

Fakturaen stiles til: 

Viken filmsenter AS
Engene 44
3015 Drammen  

 

Vi mottar tilskudd til drift og tiltak fra:

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.