Logo – Viken Filmsenter

Om oss

Viken filmsenter skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

Løpende informasjon om koronasituasjonen

 

Vi må alle ta vare på hverandre i den situasjonen vi står i. Når vi samtidig må holde avstand til hverandre og arbeide hver for oss merkes det hvor viktig det som samler oss er. Film og spill gir oss fortellinger og opplevelser vi trenger – og deler. Nå, og ikke minst i den tiden som kommer.

Vår bransje som skal skape dette er sårbar, og situasjonen  vi står i gir store utfordringer for mange. Derfor trenger vi tilbakemeldinger fra dere:

 

Hvordan påvirker koronasituasjonen bransjen? 

Koronasituasjonen og tiltakene som settes inn skaper store utfordringer for mange. Samtidig endrer situasjonen seg fra dag til dag og det er vanskelig å forutsi hva som blir endelige konsekvenser, og når vi kan se disse. For å få sammenlignbare data, og en nasjonal oversikt, over effekten på vår bransje har vi laget en spørreundersøkelse etter samme mal som Vestnorsk filmsenter.

Delta i spørreundersøkelsen her! 

SPILLbransjen bes registrere sine svar her!

De første resultatene fra undersøkelsen finner du her.
Jo flere som deltar, jo bedre tallmateriale får vi. Resultatene vil oppdateres jevnlig.

 

Hvordan forholder filmsenteret seg til koronasituasjonen? 

Basert på anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter er planlagte samlinger frem til påske avlyst. På grunn av den usikre situasjonen avventer vi også med å lyse ut nye kurs og program.

Ansatte i filmsenteret vil jobbe hjemmefra og gjennomføre møter digitalt i den grad det er mulig for å bidra til å begrense og forebygge smitte.

Tilskuddsmottakere kan etter egne vurderinger avlyse og utsette arrangementer og opptak i tråd med anbefalingene gitt av helsemyndighetene.

På lik linje med Norsk filminstitutt kommer ikke filmsenteret til å kreve tilbake midler som er brukt på planlegging av arrangementer, produksjoner eller prosjekter som ikke kan gjennomføres som en følge av koronoaviruset. Viken filmsenter kommer heller ikke til å kreve tilbake midler som er brukt på forberedelser til deltagelse på arrangement som avlyses som en følge av koronaviruset.

Koronaviruset får konsekvenser for gjennomføringen av arrangementer filmsenteret selv har planlagt, og tiltak vi har støttet via f. eks ordningen filmkulturelle tiltak og tiltak for barn og unge. Oppdragstakere ved arrangementer som avlyses vil få utbetalt honorar i henhold til inngåtte avtaler.

Dersom du har mottatt tilskudd fra filmsenteret, og er berørt av koronasituasjonen, må du ta kontakt med saksbehandleren din gjennom søknadsportalen. Vi har allerede rutiner rundt utsettelse av frister og vil selvfølgelig være lempelige med dette.

Vi gjør alt vi kan for at hjulene fortsatt skal rulle i disse krisetider. Du kan fortsatt møte konsulenten digitalt, tilskudd tildeles ukentlig og publiseres hver måned.

 

Kommer dere til å endre tilskuddsordningene som resultat av krisen?

Dette er det naturlig nok mange som lurer på nå i disse krisetider. Les mer om det her!

 

Reisetilskudd

Arrangementer man søker om reisetilskudd til fremover kan bli avlyst på kort varsel pga. smittefare. Inntil situasjonen blir mer avklart og annen informasjon gis, gjør vi oppmerksom på at utlegg for reiser fremover, som informert om 11. mars, gjøres på eget ansvar. Filmsenteret dekker ikke tapte kostnader ved reiser som ikke er gjennomført.

 

Viktig informasjon fra andre relevante aktører finner du her:

Filmforbundet – Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål
Norske filmregissører
Fritt Ord – 40 milioner ekstra til prosjekter
NFI – Om avlysninger og utsettelser av arrangementer, produksjoner eller prosjekter
Regjeringen– Her finner du Kulturdepartementets oversikt over hvilke tiltak som finnes, og hvor du kan henvende deg.

 

Ellers er dette spesielle dager for oss alle og det er trist å se at mange arrangementer og prosjekter som det er jobbet hardt for å utvikle nå avlyses. Men, noen gjenoppstår også digitalt som feks Amandusfestivalen og CPH:DOX. Men viktigst av alt, ta vare på hverandre og hold avstand i tiden fremover!

 

Med vennlig hilsen alle oss i Viken filmsenter

 

Om oss

Filmsenteret forvalter midler på vegene av Kulturdepartementet. Vi  skal bidra til en faglig, kunstnerisk og levedyktig utvikling av den audiovisuelle bransjen i våre eierfylker ved å:

– forvalte tilskuddsmidler
– bidra til kompetansehevende tiltak
– bidra til utvikling av faglige nettverk
– styrke og ivareta talentutvikling og kompetanse på feltet
– være ressurssenter for arbeidet med barn og unge på filmområdet

Vår region skal oppleve kvalitet, representasjon og gjenkjennelse tydeliggjort i våre prioriterte satsingsområder:

MANGFOLD; vi skal speile en inkluderende region,
REKRUTTERING; vi skal speile en region i vekst,
KJØNNSBALANSE; vi skal speile befolkningen slik den er sammensatt.

Ansatte

Ånund Austenå

Daglig leder

Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Kontaktperson presse og andre generelle henvendelser vedrørende filmsenterets mandat og virke

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: +47 900 52 271
E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Cecilie Stranger-Thorsen

Film-og spillkonsulent

Telefon: + 47 908 84 212
E-post: konsulent@vikenfilmsenter.no

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling

Telefon: +47 924 41 441
E-post: sirin@vikenfilmsenter.no

John Einar Hagen

Rådgiver

Telefon: +47 911 00 176
E-post: john.einar@vikenfilmsenter.no

Habibe Demirel

Økonomiansvarlig

Telefon: +47 414 92 201
E-post: regnskap@vikenfilmsenter.no

Eiere

Viken Filmsenter AS har følgende eiere:

Viken fylkeskommune (60 %)
Oslo kommune (20%)
Vestfold fylkeskommune (20 %)

Styret

Leif Holst Jensen – styreleder
Oslo kommune (vara: Unnur Sande)

Turid Martinsen – nestleder
Akershus fylkeskommune (vara: Tom G. Eilertsen)

Niclas Tokerud
Buskerud fylkeskommune (vara: Marte Ødegården)

Inger Christin Torp
Østfold fylkeskommune (vara: Hans-P Tøgersen)

Svein Kr. Waale
Vestfold fylkeskommune (vara: Hilde Glenne)

Ingvil Giske
Virke Produsentforeningen (vara: Stian N. Langgaard-Nielsen)

Jostein Oksavik
Norsk filmforbund (vara: Line Hatland)

Gunhild Enger
Norske filmregissører (vara: Magnus Mork)

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.