Logo – Viken Filmsenter

Uttrykk som skaper avtrykk

I arbeidet med tilskudd og tiltak søker vi i Viken filmsenter å ivareta følgende prinsipper:

Kunstnerisk utforsking er grunnmuren 
Alle uttrykk trenger utviklingsmuligheter for å finne sin form. I tidlige faser kan prosjekters kreative og økonomiske potensial testes ut, uavhengig av formaters begrensninger.

Sterke produksjonsmiljøer er reisverket 
Kunstnerisk og økonomisk integritet henger sammen. Publikumsinnsikt og bærekraftig selskapsutvikling skaper handlingsrom for kunstnerisk skaperkraft.

Nye utfordringer krever nye metoder 
Publikumsinnsikt og andre bransjers praksis kan inspirere til nye kreative uttrykk og nye former for selskapsutvikling.

Delekultur er nødvendig 
I en stor og mangfoldig bransje kan nye og uventede møter oppstå. Vi samarbeider med bransjen, vi inkluderer og bygger broer.

Det er ikke våre penger
De midlene vi forvalter tilhører bransjen. Vi må være fleksible og nyskapende for at tilskudd og tiltak kan komme mest mulig til nytte.

Bakgrunn

Et åpent, fritt og demokratisk samfunn fordrer et mangfold av kunstuttrykk som speiler og utfordrer den virkeligheten vi lever i. Dette er viktigere enn noensinne: i en tid som preges av politisk polarisering og et mediemarked i omveltning, med økende konkurranse om oppmerksomhet. (Les mer i NFIs fremtidsstudie og i Nostradamusrapporten)

Bransjen i Viken-regionen og Oslo har sterke produksjonsmiljøer og tilgang til en bred og mangfoldig talentbase. Her skapes kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet, produksjoner som styrker meningsutveksling og kritisk refleksjon og som har internasjonal gjennomslagskraft. Vi arbeider for å sikre bransjen i vår region like muligheter og like betingelser som i resten av landet.

Viken filmsenters oppgave er å bidra til at det skapes opplevelser med kunstnerisk egenverdi som kan prege publikum og den tiden vi lever i. Vi skal fremme mangfold og økt bærekraft. (Les mer om hva «Uttrykk som skaper avtrykk» betyr for filmsenteret)

 

Ansatte

Stillingene som film-og spillkonsulent og daglig leder er åremålsstillinger. De går frem til henholdsvis desember 2022 og juni 2026.

Habibe Demirel

Økonomiansvarlig
Telefon: +47 414 92 201
E-post: regnskap@vikenfilmsenter.no

Janic Heen

Film- og spillkonsulent
Telefon: +47 901 36 829
E-post: janic@vikenfilmsenter.no

Linda Lothe

Ansvarlig kommunikasjon og bransjehevende tiltak
Telefon: +47 900 52 271
E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Marie Bakke Bøhmer

Ansvarlig organisasjonsutvikling og administrasjon
Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Shan Qureshi

Koordinator bransjehevende tiltak
Telefon: +47 988 80 366
E-post: shan@vikenfilmsenter.no

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Kontaktperson presse og andre generelle henvendelser vedrørende filmsenterets mandat og virke

Eiere

Viken Filmsenter AS har følgende eiere:

Akershus fylkeskommune (20 %)
Buskerud fylkeskommune (20%)
Østfold fylkeskommune (20 %)
Oslo kommune (40%)

Styret

Jon Steen  – styreleder
Viken fylkeskommune

Fadla Dahri – nestleder
Oslo kommune

Thea Breivik – styremedlem
Viken fylkeskommune  (vara: Cathrine Haakonsen)

Elin Festøy  – styremedlem
Oslo kommune (vara:Khalid Mailmouni)

Gunhild Enger – styremedlem
Norske filmregissører (vara: Magnus Mork)

Carsten Aanonsen – styremedlem
Virke Produsentforeningen (vara: Ingvil Giske)

Kjell Vassdal  – styremedlem
Norsk filmforbund (vara: Marius Smit)

 

Annet

Organisasjonsnummer: 997 480 848

Faktura kan sendes som EHF-faktura eller på e-post til post@vikenfilmsenter.no.

Fakturaen stiles til: 

Viken filmsenter AS
Engene 44
3015 Drammen  

 


Vi mottar tilskudd til drift og tiltak fra:


Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.