Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

2024 blir et utfordrende år.

Ved inngangen til 2024 tar vi med oss både gode og dårlige nyheter. Vi har fått nye muligheter med en ny regional filmpolitikk, og vi har fått noen nye utfordringer i vår egen region.

I vårt lille hjørne av verden nærmer det seg julefred og forhåpentligvis rolige dager. Dette er i stor kontrast til andre deler av verden preget av uro og store utfordringer. Gjennom året merker vi dette også i søknadene som kommer inn til oss. Mange har prosjekter med tematikk knyttet til klimakrise, bevaring av natur og politiske konflikter. I løpet av året har vi sett det store spennet og kontrastene vi forholder oss til gjennom Oscar-nominasjonen av Eirik Tveitens kortfilm «Nattrikken» i mars – og pris for beste regi på dokumentarfestivalen IDFA til Mohamed Jabaly og den norsk-palestinske dokumentarfilmen «Livet er vakkert» («Al Haya Helwa»).

Bildet er fra spillet Mørkredd av Hyper Games. Spillet ble kåret til beste nordiske spill fra 2020, og er med i Nasjonalmuseet sin permanente utstilling. (Foto: Hyper Games)

I den lokale politiske virkeligheten her hjemme har 2023 vært preget av at noe samles og noe splittes. Ved høstens presentasjon av statsbudsjettet for 2024 kunne vår nye kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery legge fram en ny regional filmpolitikk. Det har tatt nesten fem år fra Stortinget ba departementet klargjøre den regionale filmpolitikken til den nå ble lagt fram. Noen hovedpunkter er at regionene står friere i organiseringen av sentre og fond, at sentre også kan gi tilskudd til lange formater og ikke minst at det ble lagt inn en budsjettøkning. Det innebærer at Oslo Filmfond er inne i statsbudsjettet og i 2024 også kan forvalte tilskuddsmidler.

I fire år har vi hatt en samlet Viken fylkeskommune, men fra 1. januar er Akershus, Buskerud og Østfold tilbake som egne fylker. Overgangen til dette har preget mye av høsten. Viken filmsenter AS får fra 2024 fire eiere – og de nye eierne har dessverre bedt oss innskrenke driften. Slik det ser ut nå har filmsenteret i 2024 ikke driftstilskudd fra eierne som gir budsjettbalanse. Det innebærer at vi må se på hva som er arbeidsbesparende i vår drift – og det får dessverre noen konsekvenser:

  • Det vil ikke være åpent for søknader om reisetilskudd i 2024. Dette er en ordning der vi har mange søknader og som er arbeidskrevende for oss.
  • Det blir ikke gitt tilskudd til spillefilm og dramaserier med samlet lengde over 60 minutter; heller ikke tidlig idéutvikling og utvikling av pilot til disse formatene. Dette er søknader som vil være arbeidskrevende å behandle.

Vi har i 2023 hatt en stor økning av søknader om tilskudd til audiovisuelle verk, og flertallet av søknadene har høy kvalitet. Det betyr både at det er stor aktivitet i regionen – og at det er et stort behov. Vi ser fram til fortsatt stor pågang av disse søknadene i 2024. Men, vi har dessverre havnet i en underlig situasjon: Etter syv år med stillstand i statlige midler får vi endelig i 2024 en økning samtidig som vi må innskrenke driften. Derfor kan vi ikke åpne «en ny dør» for lange fiksjonsformater, selv om den nye filmpolitikken gir oss mulighet til det.

Med dette går vi inn i 2024 med en viss uro og bekymring for vilkårene for vårt arbeid. Samtidig er vi motiverte, har fortsatt stort pågangsmot og et ekte ønske om god dialog og godt samarbeid med dere som lager uttrykk som skaper avtrykk.

Vi sees og snakkes i 2024. Vi ønsker alle en god jul og godt nytt år!

Bildet er fra spillet Mørkredd av Hyper Games. Spillet ble kåret til beste nordiske spill fra 2020, og er med i Nasjonalmuseet sin permanente utstilling. (Foto: Hyper Games)

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Kontaktperson presse og andre generelle henvendelser vedrørende filmsenterets mandat og virke

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.