Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Enhetlig praksis for regionale filmsentre….!

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Kulturkomiteen ser behovet for en gjennomgang av satsingen på de regionale filmsentrene.

Foto: Stortinget/Vidar M. Husby.

10. desember ble budsjettproposisjonen for 2019 behandlet i Stortinget. Et nesten enstemmig flertall i Kulturkomiteen føyde til en viktig merknad til post 73: Regional filmsatsing.

Merknaden lyder:
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, ber departementet om å evaluere og klargjøre hva grunnlaget for satsingen på de regionale filmsentrene skal være, slik at det føres en enhetlig praksis for alle regionale filmsentre selv om regionene har ulike forutsetninger og utfordringer

Med dette kan Kulturdepartementet nå klargjøre og rydde av veien unødvendige motsetninger mellom regioner. Vi skulle gjerne sett at det kom sammen med en solid økning i midlene til regionale sentre. Fra 2017 er hele landet dekket av regionale filmsentre; som på forskjellig måte gjør en viktig jobb for å styrke og utvikle folk og miljøer som skaper film og spill. Filmmeldingen fra 2015 understreket at filmsentrene har en klar kulturpolitisk begrunnet rolle og funksjon. Med en klargjøring fra departementet kan vi nå få et felles utgangspunkt for filmsentrene. Vi tror dette først og fremst kommer mottakerne av tilskudd og tiltak til gode.

Filmmeldingen poengterte at med Oslos tilknytning til Viken filmsenter vil hele landet være dekket av tilbud fra filmsentre. Oslo kommune har så langt vært en del av Viken filmsenter på eiersiden, men dessverre fått særbehandling av departementet, gjennom et særtillegg utenfor fordelingen av midlene til regionale sentre. Når vi i ulike sammenhenger har påpekt det uheldige med dette har målet hele tiden vært å se helhetlig og enhetlig på det arbeidet regionale filmsentre skal gjøre. Derfor er vi svært glade for at kulturkomiteen også ser behovet for en gjennomgang av satsingen på de regionale filmsentrene, og at vi kan få en tydelig felles plattform for samarbeidet mellom regionene.

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.