Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Første kvartal med ny tilskuddsordning og koronakrise

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Åpningen av vår nye søknadsportal og omleggingen av tilskuddsordning 1. februar kom naturlig nok fort i skyggen av korona-epidemien vi alle har vært nødt til å forholde oss til de tre siste månedene. Nå er samfunnet heldigvis i ferd med å åpnes igjen, og vi ønsker å oppsummere den siste tiden.

 

 

Større fleksibilitet i tilskuddssystemet

Den nye tilskuddsordningen innebærer at vi nå har én enkelt ordning med løpende behandling og tilskudd til audiovisuelle verk i alle faser. Omleggingen har gitt oss og dere raskere behandling av søknadene. Søknader som avvises får raskt svar, slik at dere kan supplere eller korrigere søknaden. Det kan eksempelvis være i tilfeller der produsentnotat eller publikumsanalyse er mangelfulle.

De første tre månedene med nytt tilskuddssystem viser at vi i gjennomsnitt har redusert behandlingstiden for søknadene. Vi har lagt opp til en behandlingstid på 2-4 uker for søknader under 100.000 og 4-6 uker for søknader over 100.000. Dette klarer vi foreløpig med god margin, og vi vet at dette er viktig for dere som søkere.

En viktig side av fleksibiliteten i det nye søknadssystemet ligger i muligheten til å definere fasen dere søker om tilskudd til. På fiksjonsområdet ser vi at enkelte benytter seg av dette. Vi ser samtidig at mer uetablerte selskaper og enkeltpersonforetak sender søknader som omfatter hele produksjonsbudsjettet. Dermed utnyttes kanskje ikke fleksibiliteten den nye ordningen gir rom for. For å vie dette større oppmerksomhet planlegger vi et inspirasjonsseminar til høsten med fokus på mulighetene ordningen gir.

 

Omprioriteringer vi har gjort i koronasituasjonen

Istedenfor å fordele årets tilskuddsmidler på 9 millioner jevnt utover året har vi forskjøvet fordelingen slik at vi har benyttet mer av midlene i en periode nå fram mot sommeren. Vi har vært opptatt av om prosjektene har hatt muligheter til å fortsette arbeidet under og gjennom denne krisen. Det har ført til noe flere tildelinger til utviklingsarbeid og etterarbeid – siden krisen har gitt utfordringer for gjennomføring av opptak og finansieringsarbeidet.

Koronasituasjonen har også gjort det viktig å spre tilskuddsmidlene mer enn det som har vært tidligere praktisert. Det innebærer at vi i en del tilfeller har redusert tilskuddsbeløpet, i en tro på at vi kan bidra til å holde flere hjul i gang i en krisesituasjon. Vi har også gjort om ratefordelingen slik at tilskuddene utbetales med 90% i første rate.

 

Tilbakemelding fra søkere

I perioden fra mars og til nå har vi publisert to omganger med bransjeundersøkelser for å få tilbakemeldinger om hvordan krisen treffer. Vi vil takke dere som har tatt dere tid til å svare. Resultatene har vært brukt videre overfor eiere, departementet og politiske myndigheter. Vi arbeider fortsatt for ekstra midler også til regionale filmsentre.

Vi har ikke foreløpig gjort noen spørreundersøkelser knyttet til omleggingen av tilskuddsordningene, men vi tar gjerne imot synspunkter for å kunne forbedre oss. Vi mottar veldig mange gode søknader fra dere, men har fortsatt begrensede tilskuddsmidler og må derfor dessverre skuffe mange. Vårt utgangspunkt er uansett at vi skal forvalte midlene til beste for dere, og vi tror omleggingen har vært med på det.

2. juni 2020

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.