Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Informasjon om koronasituasjonen!

NB! Artikkelen er flere år gammel!
Siste nytt!
Lokale korona-kompensasjonsordninger
  • Oslo kommune er tildelt nye 155 millioner fra staten for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Kompensasjonsordningen legges ut så snart den er behandlet av bystyret 19. mai 2021.
  • Drammen kommune kunngjorde nylig at de har avsatt 10,147 millioner kroner i 3. tildelingsrunde med søknadsfrist 24. mai 2021.
  • Flere andre kommuner har også lokale kompensasjonsordninger, og fristene varier fra sted til sted. Sjekk ut de lokale ordninger der du bor.

 

Hvordan forholder filmsenteret seg til koronasituasjonen? 

 

Viken filmsenter mottok i 2020 noe ekstra midler for å bøte på situasjonen bransjen befinner seg i. Midlene ble benyttet i løpet av året og vi har enn så lenge ikke mottatt informasjon om ekstrabevilgninger for 2021. Vi forsøker etter beste evne å tilpasse våre egne tiltak den ekstraordinære situasjonen vi står i for å forsøke å lette noe på presset dere opplever.

Tilskuddsmottakere kan etter egne vurderinger avlyse og utsette arrangementer og opptak i tråd med anbefalingene gitt av helsemyndighetene. På lik linje med Norsk filminstitutt kommer ikke filmsenteret til å kreve tilbake midler som er brukt på planlegging av arrangementer, produksjoner eller prosjekter som ikke kan gjennomføres som en følge av koronoaviruset. Viken filmsenter kommer heller ikke til å kreve tilbake midler som er brukt på forberedelser til deltagelse på arrangement som avlyses som en følge av koronaviruset.

Ansatte i filmsenteret jobber hjemmefra og gjennomføre møter digitalt i den grad det er mulig for å bidra til å begrense og forebygge smitte. Dersom du har mottatt tilskudd fra filmsenteret, og er berørt av koronasituasjonen, må du ta kontakt med saksbehandler gjennom søknadsportalen. Vi har rutiner rundt utsettelse av frister og vil selvfølgelig være lempelige med dette. Vi gjør alt vi kan for at hjulene fortsatt skal rulle i disse krisetider. Du kan fortsatt møte konsulenten digitalt, tilskudd tildeles ukentlig og publiseres hver måned.

 

Her finner du veilederen for sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

 

Informasjon fra andre relevante aktører finner du her:

 

 

Vi må alle ta vare på hverandre i den situasjonen vi står i. Når vi samtidig må holde avstand til hverandre og arbeide hver for oss merkes det hvor viktig det som samler oss er. Film og spill gir oss fortellinger og opplevelser vi trenger – og deler. Nå, og ikke minst i den tiden som kommer.

 

Med vennlig hilsen alle oss i Viken filmsenter

 

Sist oppdatert 10. mai 2021

Linda Lothe

Ansvarlig kommunikasjon og bransjehevende tiltak
Telefon: +47 900 52 271
E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.