Logo – Viken Filmsenter

Informasjon om koronasituasjonen!Vi må alle ta vare på hverandre i den situasjonen vi står i. Når vi samtidig må holde avstand til hverandre og arbeide hver for oss merkes det hvor viktig det som samler oss er. Film og spill gir oss fortellinger og opplevelser vi trenger – og deler. Nå, og ikke minst i den tiden som kommer.

 

Vi er som alle andre på feltet opptatt av hva vi kan gjøre for dere som skaper innholdet og gjennomfører prosjektene vi trenger. Viken filmsenter mottok i 2020 noe ekstra midler for å bøte på situasjonen bransjen befinner seg i. Midlene ble benyttet i løpet av året og vi har enn så lenge ikke mottatt informasjon om ekstrabevilgninger for 2021. Vi forsøker etter beste evne å tilpasse våre egne tiltak den ekstraordinære situasjonen vi står i for å forsøke å lette noe på presset dere opplever.

 

Les om de nyeste endringene vi har innført her

Les om endringene som allerede er gjort i tilskuddsordningen for audiovisuelle verk her

Her finner du veilederen for sikker gjennomføring av audiovisuelle produksjoner

 

Hvordan forholder filmsenteret seg til koronasituasjonen? 

Basert på anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter er planlagte samlinger avlyst. På grunn av den usikre situasjonen avventer vi også med å lyse ut nye kurs og program.

Ansatte i filmsenteret vil jobbe hjemmefra og gjennomføre møter digitalt i den grad det er mulig for å bidra til å begrense og forebygge smitte.

Tilskuddsmottakere kan etter egne vurderinger avlyse og utsette arrangementer og opptak i tråd med anbefalingene gitt av helsemyndighetene.

På lik linje med Norsk filminstitutt kommer ikke filmsenteret til å kreve tilbake midler som er brukt på planlegging av arrangementer, produksjoner eller prosjekter som ikke kan gjennomføres som en følge av koronoaviruset. Viken filmsenter kommer heller ikke til å kreve tilbake midler som er brukt på forberedelser til deltagelse på arrangement som avlyses som en følge av koronaviruset.

Koronaviruset får konsekvenser for gjennomføringen av arrangementer filmsenteret selv har planlagt, og tiltak vi har støttet via f. eks ordningen filmkulturelle tiltak og tiltak for barn og unge. Oppdragstakere ved arrangementer som avlyses vil få utbetalt honorar i henhold til inngåtte avtaler.

Dersom du har mottatt tilskudd fra filmsenteret, og er berørt av koronasituasjonen, må du ta kontakt med saksbehandler gjennom søknadsportalen. Vi har allerede rutiner rundt utsettelse av frister og vil selvfølgelig være lempelige med dette.

Vi gjør alt vi kan for at hjulene fortsatt skal rulle i disse krisetider. Du kan fortsatt møte konsulenten digitalt, tilskudd tildeles ukentlig og publiseres hver måned.

 

Reisetilskudd

Arrangementer man søker om reisetilskudd til fremover kan bli avlyst på kort varsel pga. smittefare. Inntil situasjonen blir mer avklart og annen informasjon gis, gjør vi oppmerksom på at utlegg for reiser fremover, som informert om 11. mars 2020, gjøres på eget ansvar. Filmsenteret dekker ikke tapte kostnader ved reiser som ikke er gjennomført.

 

Viktig informasjon fra andre relevante aktører finner du her:


VIRKE Produsentforeningen – Veileder for koronasikker produksjon
Filmforbundet – Oppdatering om koronaviruset og arbeidsrettslige spørsmål
Norske filmregissører
Fritt Ord – 40 milioner ekstra til prosjekter
NFI – Siste Covid19 oppdateringer fra Norsk filminstitutt
Regjeringen– Her finner du Kulturdepartementets oversikt over hvilke tiltak som finnes, og hvor du kan henvende deg.

SHIFTER har laget en guide gjennom krisepakke-jungelen for startups, gründere og selvstendig næringsdrivende. Her har de samlet nyttig informasjon for frilansere og selvstendig næringsdrivende.

 

Ellers er dette spesielle dager for oss alle og det er trist å se at mange arrangementer og prosjekter som det er jobbet hardt for å utvikle nå avlyses. Men, noen gjenoppstår også digitalt. Men viktigst av alt, ta vare på hverandre og hold avstand i tiden fremover!

 

Med vennlig hilsen alle oss i Viken filmsenter

Linda Lothe

Kommunikasjons- og administrasjonsrådgiver

Telefon: +47 900 52 271
E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.