Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Tilskudd til kurs og verksteder for unge i 2018

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Viken filmsenter tildeler 643 500 kroner til aktiviteter for unge filmskapere og spillutviklere. Aktivitetene skal heve kompetansen på film- og spillområdet og drive frem nye talenter. Vi mottok til sammen 13 søknader etter utlysningen med søknadsfrist 15. november 2017.

Her er de 9 prosjektene som har mottatt tilskudd:

 

Talentutvikling av unge filmskapere i Groruddalen
Groruddalen Frie Filmere er tildelt 95 000 kroner til tre ulike prosjekter i Groruddalen våren og sommeren 2018.

Framtidens Filmfortellere
Basert på en manuskonkurranse og et skriveverksted for jenter som ble arrangert i fjor skal det nå jobbes dedikert for å løfte frem og utvikle egne historier fra unge jenter i alderen 14-21 år. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med det nye ungdomshuset Fubiak på Furuset og Deichmann Filial Stovner.

Sommerfilmskole for unge i Groruddalen
Med utgangspunkt i Verdenshuset på Haugenstua vil det arrangeres sommerfilmskole for unge i alderen 10-14 år i 2018. Kurset vil skape en plass for å utvikle film og fortellinger for unge i nærområdet. Målet er å skape en arena for videre utvikling og vekst for unge filmskapere mot eget selvstendig filmarbeid.

Groruddalen pitche og kortfilmverksted
Høsten 2017 ble det lansert en pitchekonkurranse for kortfilm basert på lokale ideer for unge i alderen 16-27 år. Målet er å utvikle ferdig manus våren 2018 gjennom kortfilmverksteder i tre økter basert på: ide og konseptutvikling, filmfoto og lys. Dette skal  lede frem til opptak og produksjon sommeren 2018.

 

Storycamp 2018: mentorprogram og fagseminar
Storycamp er tildelt 50 000 kroner til mentorveiledning og fagseminar for elever fra videregående skoler i regionen.

Storycamp ble etablert i 2013. Storycamp skal i forbindelse med kåringene av Årets bilde i de skandinaviske landene tilby et mentorprogram til vinnerne av Årets nykommer 2018. I tillegg skal 3-5 unge talenter fra Viken-regionen tilbys deltakelse i et mentorprogram. Deltakerne skal veiledes frem til ferdig dokumentar med tema ”parallellsamfunn”. Som en del av tiltaket skal det arrangeres et fagseminar torsdag 24. mai. Seminaret vil være åpent for elever ved alle videregående skoler i Viken-regionen i forbindelse med DOK 18 i Fredrikstad.

 

Økning av politisk ytringsfrihet i SoMe gjennom film
Purple Dragons Collaborative Tales AS er tildelt 61 000 kroner til verksteder for unge i Oslo og Akershus.

Målgruppen for verkstedene er unge mellom 15- 25 år med et politisk budskap og engasjement for historiefortelling. Verkstedene strekker seg over 3 måneder. Deltakerne skal få kunnskap om historiefortelling, karakterbygging, film og redigering. De skal i tillegg få kunnskap om strategisk kommunikasjon og bruk av sosiale medier.

 

Regissørens språk
Myrmel film ved regissør Marius Myrmel er tildelt 70 000 kroner til to verksteder.

Verkstedene retter seg mot unge med noe tidligere regierfaring, strekker seg over tre dager og vil arrangeres i løpet av våren/sommeren 2018.  I dette verkstedet ser Marius Myrmel nærmere på regissørens rolle ovenfor skuespilleren. Hvordan kommunisere effektiv med skuespilleren og hvordan bistå dem i å skape en troverdig og organisk opptreden. I løpet av verkstedet får deltakerne innblikk i Marius Myrmels personlige fremgangsmåte og ”språk”. Deltakerne får innføring i teorien bak «språket» og får trene seg i å gi regi med to profesjonelle skuespillere på en egen scenetekst.

Regissør Marius Myrmel på opptak

 

Videomaraton for unge i Oslo og Akershus
Purple Dragons Collaborative Tales AS er tildelt 54 000 kroner for å arrangere videomaraton.

Videomaraton skal arrangeres for unge mellom 15 og 25 år som bor i Oslo og Akershus. Deltakerne jobber i grupper med en komprimert filmproduksjon, fra ide til ferdig klipp, på kun 48 timer. Filmene skal ikke være lenger enn 5 minutter og ha maks 2 karakterer. Målet med Videomaraton er å teste andre måter å fortelle historier på, teste nye samarbeid og fortelle historier som er aktuelle for ungdommene der hvor de bor. Det skal også arrangeres en visning for de ferdige filmene.

 

Unge historier – verksted i poetisk og personlig filmfortelling for jenter
Regissør Janne Lindgren er tildelt 89 000 kroner til et filmverksted for unge jenter i Oslo.

I løpet av verkstedet vil de få en innføring i grunnleggende filmfortelling og virkemidler, teknisk innføring i kamera og bruk av visuelle virkemidler samt redigering og ferdigstilling av film. Deltakerne vil utvikle og ferdigstille prosjekter basert på egne historier. Prosjektene vil ferdigstilles i samarbeid med en profesjonell klipper. Det legges også opp til visning av de ferdige filmene. Verkstedet er beregnet for unge jenter fra 12-16 år og vil strekke seg over ti kurskvelder.

Fra kortfilmen «Dette er verden» av Janne Lindgren.

 

Spesialiserte verksteder for unge
Mediefabrikken i Akershus er tildelt 80 000 kroner til spesialiserte verksteder for unge i regionen.

Verkstedene er for unge i alderen 15-19 år og holdes av unge filmskapere på vei inn i den profesjonelle bransjen. Tema for verkstedene spenner fra manusutvikling, regi og produsentrollen til produksjon av ferdig film. Verkstedene skal holdes på ulike fritidsklubber i regionen.

 

Talentutvikling unge filmskapere Vestfold & Søndre Viken
Vestfold frie filmere er tildelt 99 000 kroner til tre ulike prosjekter.

Vestfold Frie Filmere har utviklet filmverksteder og kortfilmproduksjoner siden 2009 og ønsker å videreutvikle enda flere talenter lokalt i Vestfold. For femte år på rad vil det arrangeres sommerfilmskole for unge i alderen 10-15 år i Sandefjord. På sommerfilmskolen vil det også bli arrangert en mesterklasse for unge fra hele området rundt Oslofjorden. Mesterklassen har som mål å støtte opp om talentutvikling av unge filmskapere og skuespillere i alderen 16-20 år. I tillegg vil det for første gang arrangeres en ukes HACKATON for unge spillutviklere i regionen. HACHATONET vil legges til sommerferien og utvikles for unge i alderen 13-17 år.

 

Talentutvikling unge filmskapere Follo og Østfold
Østfold filmere v/Vestfold frie filmere er tildelt 45 500 kroner til manus og regikurs for unge filmskapere i Østfold og sommerfilmskole i Moss.

Manus og regikurset er for unge filmskapere i alderen 14-18 år. Forløpet starter med et åtte ukers skrivekurs som følges opp med et regikurs over tre helger. Målet er filmproduksjon sommeren 2018. På sommerfilmskolen i Moss er målet å utvikle en kortfilm fra ide til opptak og ferdig film med visning. Sommerfilmskolen skal gjennomføres for 15 unge deltakere i alderen 12-16 år.

 

Vi mottok til sammen totalt 13 søknader om tiltak for barn og unge etter utlysningen med søknadsfrist 15. november 2017. Samlet søknadsbeløp for tiltakene var ca. 1,3 millioner til prosjekter med totalbudsjett på ca. 3 millioner kroner.

Tildeling til de 9 prosjektene ovenfor er basert på en gjennomgang, vurdering og prioritering der vi har sett samlet på geografisk fordeling av prosjekter i regionen, målgruppens alder/erfaring, hensyn til bredde og mangfold i framtidig rekruttering, budsjettering og gjennomføringspotensiale. I tillegg vises det til Viken filmsenters formål og retningslinjer.

 

Neste søknadsfrist for tiltak til barn og unge er mandag 7. mai 2018.

Publisert 5. januar 2018.

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.