Logo – Viken Filmsenter
Om oss

Hva betyr «Uttrykk som skaper avtrykk» for filmsenteret?

Viken filmsenter markerte 10 års jubileum ved å se både bakover; på utvalgte produksjoner filmsenteret har bidratt til og framover; på verden rundt og egen rolle som del av en oppdatert nasjonal filmpolitikk. Leder for filmsenteret, Ånund Austenå, forteller her mer om hva «Uttrykk som skaper avtrykk» betyr for filmsenteret.

 

 

Forarbeidet til jubileumskonferansen på Vega Scene 1. november gikk parallelt med sluttfasen i en lengre intern strategiprosess i Viken filmsenter. Setningen «Uttrykk som skaper avtrykk» og de 5 prinsippene for filmsenterets arbeid fremover inngår i dette arbeidet.

– Setningen «Uttrykk som skaper avtrykk» oppstod i felles diskusjoner på senteret om satsingsomåder framover og hva vi ønsker å få til. Så vi har et ønske om at det vi gjør og står for kan bidra til at de uttrykkene som skapes – av etablert bransje og nye talenter i regionen – kan ha betydning og skape oppmerksomhet, sier Ånund.

– På samme måte som setningen «Uttrykk som skaper avtrykk» er de 5 prinsippene også et resultat av at vi i en intern strategiprosess har forsøkt å tydeliggjøre for oss selv hva vi vil stå for og bidra med i vårt arbeid. Det har sammenheng både med de store forandringene i medielandskapet rundt oss og hva vi erfarer i arbeidet med tilskudd og forskjellige utviklingstiltak. Tre av prinsippene er knyttet til dimensjoner vi ser etter i søknader om tilskudd – det kunstneriske uttrykket, hvordan produksjonsselskapet kan styrkes og hvordan det som skal produseres når et publikum. Så har vi også med oss erfaringer fra utviklingstiltak som peker på hvor viktig god delekultur kan være – og sist, men ikke minst – at vi skal være bevisste på at vi forvalter penger og ressurser som skal sette skaperne der ute i stand til å gjøre det de skal best mulig.

Viken filmsenter er 10 år i år – du har vært daglig leder de siste åtte. Hva står frem som viktige milepæler i disse årene?

– At det er masse bra folk, og muligheter, i vår region. Det er inspirerende, og kvaliteten på det folk får til blir stadig sterkere. Samling av regionen, med Oslo inkludert, og samling av senterets ansatte har vært viktig. Forbedringer og forenklinger av søknadsordningen, og at vi fikk en ny søknadsportal, har også vært viktig.

Hva er de største utfordringene for Viken filmsenter de neste ti årene?

– En enhetlig praksis for regional filmsatsing må vi til slutt få til, og en tydeligere arbeidsdeling mellom Norsk filminstitutt som nasjonalt nivå og oss regionale sentre og fond. Jeg tror det trengs et skjerpet fokus på hva vi forstår med kvalitetskriterier, og jeg tror vi må anstrenge oss for å være relevante i forhold til de ulike formatene og uttrykkene som oppstår rundt oss. Og klare å være interessante for den neste generasjonen som kommer.

Hvordan preger store globale endringer i mediemarkedet et lite filmsenter?

– Det blir mer komplekst å forstå markeds- og finansieringsmekanismene. Det gjør det påkrevd for oss å finne en tydelig plass og rolle for oss og de ganske små – men viktige – ressursene vi forvalter. Vi trenger å være gode speidere; gode til å lytte og tolke verden rundt oss.

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.