Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Oslo kommunes kunstnerstipend 

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Oslo kommune har satt av ekstra stipendmidler til Oslo-baserte kunstnere. Viken filmsenter skal fordele 1.200.000 kroner av disse midlene på film- og spillområdet. Midlene skal tildeles enkeltpersoner basert pa? en a?pen søknadsrunde. Vi tar imot søknader innenfor vårt virksomhetsområde – film og spill. 

?

Søknadsfrist: 12. oktober 2021

 

.

 

Hva skal stipendet ga? til?? 

Stipendet kan ga? til produksjon, arbeid, studie, materialer, reise og lignende. Det kan gis stipend til ulike produksjonsutgifter, herunder husleie, samt tilskudd til kunstnerisk utviklingsarbeid.?Stipendmottakere må rapportere for bruken av stipendet. 

Vi mottar søknader på inntil kr. 60.000 kroner.
 

Hvem kan søke? 

Kunstnere med registrert bostedsadresse i Oslo innen 31. desember 2020. 

Søkere skal arbeide profesjonelt med utvikling og produksjon av audiovisuelt innhold. Det er ikke nødvendig å være tilknyttet en produsent.  

Søk som privatperson eller med enkeltpersonforetak. Det er kun anledning til å sende inn én søknad per person. Dersom du ønsker å søke stipend til flere prosjekter, må det gjøres i en og samme søknad. Personer og/eller prosjekter som vil bidra til økt mangfold oppfordres til å søke. 

 

Hva skal søknaden inneholde? 

  • Prosjektbeskrivelse. Maks. 2 A4-sider. 
  • Oversikt over utdannelse og kunstnerisk produksjon – CV 

 

Vurderingskriterier 

Stipendet gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet.? 

Prosjekter som ikke har bekreftet finansiering/tilskudd fra andre ordninger kan prioriteres. Stipendtildelingen skal i tillegg, i den grad det er mulig, søke a? gjenspeile mangfoldet i befolkningen ved a? inkludere kunstnere med flerkulturell bakgrunn.  

For stipendtildelingen gjelder: 

Oslo kommunes veiledende retningslinjer for kunstnerstipend 2021 

Forskrift om Oslo kommunes stipend til kunst- og kulturformål 

 

Saksbehandling 

Søknadene blir vurdert av en gruppe bestående av Khalid Maimouni, Ellen Lyse Einarsen og Viken filmsenters fagansvarlig for bransjeutviklende tiltak, Sirin Eide. Endelig prioritering og innstilling gjøres i samråd med daglig leder i Viken filmsenter. 

Antatt saksbehandlingstid er 4 uker med forbehold om mulige forsinkelser dersom antallet søknader er særdeles høyt.? Søknad sendes inn via Viken filmsenters søknadsportal.

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Søknadsfrist: 12. oktober 2021!

Kontakt

Sirin Eide

Fagansvarlig bransjehevende tiltak og talentutvikling
Telefon: +47 924 41 441
E-post: sirin@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.