Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Regional satsing i årets statsbudsjett

Endelig kunne prinsippene for en ny regional filmpolitikk legges fram av vår nye kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Statsbudsjettet for 2024 legger opp til styrket satsing av regionale virksomheter og en understreking av at hele Norge skal være en del av dette.

Bildet er KI-generert

Nytt grunnlag og nye prinsipper for det regionale

Vi må helt tilbake til desember 2018 for å finne foranledningen til den nye regionale filmpolitikken som nå er lagt fram. Stortingsflertallet ba da departementet klargjøre grunnlaget for den regionale satsingen med mål om en enhetlig praksis. Etter flere års dialog og utredninger er det nå utarbeidet to grunnleggende prinsipper for den regionale filmpolitikken.

På den ene siden skal det legges til rette for tiltak for talenter, barn og unge. På den andre siden skal regional bransjebygging stimuleres. Departementet legger med dette opp til styrking av autonomi og større frihet innenfor hver region, og en forenkling og mer enhetlig fordeling av de statlige midlene til de regionale virksomhetene. En konkret endring er at regionale sentre nå kan stå fritt til å gi tilskudd til produksjon av lange fiksjonsformater.

Mer penger til regionene

Kultur- og likestillingsdepartementet er tydelige på at hele landet skal være dekket av regionale filmsentre og filmfond. Et konkret bevis på det er at fra og med 2024 mottar Oslo filmfond statlige tilskuddsmidler på linje med de eksisterende tre fondene. Vi gratulerer Oslo filmfond med de tildelte 7 millioner kroner – som betyr mye for den helhetlige og langsiktige satsingen i vår region.

For filmsentrene legger statsbudsjettet opp til en god økning på til sammen 20,4 millioner kroner. Inne i dette ligger en økning på ca. 1,3 millioner til Viken filmsenter gjennom det separate tilskuddet til Oslo utenfor sentrenes fordelingsmodell. Viken filmsenter mottar også en andel av de statlige midlene gjennom denne modellen. Det endelige resultatet av dette blir først kjent når Norsk filminstitutt har gjort beregningene modellen bygger på.

Vi må finne nye modeller for fordeling av pengene

Dagnes fordelingsmodeller som også brukes for 2024 bør i løpet av neste år gå ut på dato. Både for regionale filmsentre og filmfond skal det utformes nye modeller for fordeling av statlige midler. Departementet har spilt ballen til oss i regionene som nå må foreslå nye premisser for fordelingen. Departementet er klare på at de ønsker forenklinger i forhold til dagens modeller – og at regionene må være enige, eller med departementets ord «omforent om prinsippene for en ny modell». Denne utfordringen tar vi i vår region gjerne, og vi ser fram til gode og spennende diskusjoner med de andre regionene om dette.

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.