Logo – Viken Filmsenter

Profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film, tv eller spillbransjen kan søke om tilskudd til innenlandsreiser på opptil 3 000 NOK. For utenlandsreiser, se NFIs reisestipend utland.

Alle søknader må gå gjennom vår nye portal. Mer informasjon om søknadsportalen finner du HER.

All saksbehandling i forbindelse med tilskudd gitt før 1. februar 2020 vil inntil videre fortsette i  FILMSØK.

 

11. mars 2020: Koronavirus og reisetilskudd

Hold dere oppdatert og følg faglige råd fra Folkehelseinstituttet eller lignende. Arrangementer man søker om reisetilskudd til kan bli avlyst på kort varsel pga. smittefare. Inntil situasjonen blir mer avklart og annen informasjon gis, gjør vi oppmerksom på at utlegg for reiser fra og med i dag gjøres på eget ansvar. Filmsenteret dekker ikke tapte kostnader ved reiser som ikke er gjennomført.

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Forskrifter og retningslinjer

Søknadsveiledning

 • 1. Søknadsfrister

  Søknaden må være sendt inn før reisen/arrangementet starter.

 • 2. Hvem kan søke?

  Søknaden er individuell, og gjelder for profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film, tv eller spillbransjen med folkeregistrert adresse i Viken-regionen eller Oslo kommune.

  Mottakere av utvikling- og produksjonstilskudd fra Viken filmsenter vil hovedsakelig prioriteres.

  Reisetilskudd gis ikke til studenter eller i forbindelse med audiovisuelle verk som er produsert ved utdanningsinstitusjoner.

 • 3. Hva kan det søkes om?

  Det kan innvilges inntil kr 3 000,- til innenlandsreiser.

  Reisetilskuddet kan brukes til å dekke transport, losji og eventuelle deltakeravgifter på festivaler, konventer, pitcheforum eller lignende. Ordningen dekker ikke diettkostnader.

  Det gis maks to reisetilskudd pr. person pr. år, og maksimalt 3 reisetilskudd pr produksjon.

 • 4. Hva skal søknaden inneholde?

  • Bekreftelse på deltakelse/invitasjon fra arrangement det søkes reisestøtte til.
  • Estimerte utgifter
  • CV

  Har du søkt, eller mottatt tilskudd, fra andre enn filmsenteret til reisen må dette oppgis i søknaden.

  Reiseoppgjør sendes inn via filmsenterets søknadssystem senest 1 måned etter deltakelse.

   

 • 5. Hvordan søker du?

  Søknad sendes inn via vår søknadsportal. Obligatoriske vedlegg nevnt ovenfor lastes opp i søknadsportalen.

 • 6. Hvordan saksbehandler vi?

  Søknad sendes inn via Viken filmsenters søknadsportal. Søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstid vil normalt være 2-4 uker med forbehold om mulige forsinkelser. Tilskudd besluttes av produksjonsrådgiver.

  Tilskuddet utbetales etter at arrangementet er avholdt og reisen er gjennomført. Utbetalingsanmodning sendes inn via vår søknadsportal sammen med oppgjør innen 1 måned etter at reisen er gjennomført. Dersom avtalte frister ikke overholdes trekkes tilskuddet.

 • 7. Klageadgang

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenters styre som behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

   

  Se mer om saksgangen til nemnda her.

Marie Bakke Bøhmer

Produksjonsrådgiver

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.