Logo – Viken Filmsenter

Profesjonelle fagarbeidere kan søke inntil 3.000 NOK til innenlandsreiser. Det gis maks to reisetilskudd pr. person pr. år

Reduserte tilskuddsmidler og generell økning av søknader til reisetilskudd medfører endringer for ordningen.
Fra 12. juni 2023 gis det kun 1 reisetilskudd pr prosjekt pr arrangement det søkes tilskudd til. Kreativt ansvarlig eller produsent prioriteres.

For utenlandsreiser, se NFIs reisestipend utland.

Se egen utlysning for reisestøtte til DOKUMENTARKONVENTET 2023 HER

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Forskrifter og retningslinjer

Søknadsveiledning

 • 1. Frister

  Søknaden må være sendt inn før reisen/arrangementet starter.

  Reiseoppgjør sendes inn via filmsenterets søknadssystem senest 1 måned etter deltakelse.

 • 2. Hvem kan søke?

  • Søknaden er personlig, og gjelder for profesjonelle fagarbeidere (enkeltpersoner, ikke selskaper) innenfor film/tv/spillbransjen med folkeregistrert adresse i Viken-regionen eller Oslo kommune.
  • Vi prioriterer søknader fra:
   -kreativt ansvarlig/produsent
   -prosjekter som har mottatt tilskudd fra Viken filmsenter
  • Det forutsettes at du er invitert av arrangør:
   -til å delta med ditt prosjekt
   -til å bidra med faglig innhold
   -til individuelt møte med salgsagenter/representanter fra internasjonale festivaler
  • Reisetilskudd gis ikke til:
   -studenter
   -audiovisuelle verk produsert ved utdanningsinstitusjoner
 • 3. Hva kan det søkes om?

  • Det kan innvilges inntil kr 3 000,- til innenlandsreiser.

  Tilskuddet kan brukes til:

  • Reise
  • Overnatting (som ikke dekkes av arrangør)
  • Deltakeravgift

  Ordningen dekker ikke diettkostnader.

  I begrensede tilfeller inviterer filmsenteret til åpen deltakelse på utvalgte festivaler eller konventer uten krav om egne prosjekter eller faglige bidrag.

  Det gis maks to reisetilskudd pr. person pr. år, og maksimalt ett reisetilskudd pr produksjon.

   

 • 4. Hva skal søknaden inneholde?

  • Invitasjon fra arrangement det søkes reisetilskudd til.
  • Estimerte utgifter
  • CV

  Har du søkt, eller mottatt tilskudd fra, andre enn filmsenteret til reisen må dette oppgis i søknaden.

   

   

 • 5. Hvordan søker du?

  Søknad sendes inn via vår søknadsportal. Obligatoriske vedlegg nevnt ovenfor lastes opp i søknadsportalen.

 • 6. Hvordan saksbehandler vi?

  Søknad sendes inn via Viken filmsenters søknadsportal. Søknader behandles fortløpende. Saksbehandlingstid vil normalt være 2-4 uker med forbehold om mulige forsinkelser. Tilskudd besluttes av produksjonsrådgiver.

  Tilskuddet utbetales etter at arrangementet er avholdt og reisen er gjennomført. Utbetalingsanmodning sendes inn via vår søknadsportal sammen med oppgjør innen 1 måned etter at reisen er gjennomført. Dersom avtalte frister ikke overholdes trekkes tilskuddet.

 • 7. Klageadgang

  Vedtak gjort av Viken filmsenter kan påklages ifølge Forvaltningslovens bestemmelser.

  Klageinstans er Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda), med Viken filmsenter som underinstans. Klager sendes til Viken filmsenters styre som behandler klagen. Styret kan omgjøre vedtaket. Hvis vedtaket ikke omgjøres sendes saken videre til Medieklagenemnda.

  Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen skal være skriftlig og inneholde:

  • referanse til vedtak det klages på
  • årsak til klagen
  • endringer som ønskes
  • dato og signatur

   

  Se mer om saksgangen til nemnda her.

Marie Bakke Bøhmer

Ansvarlig organisasjonsutvikling og administrasjon

Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.