Logo – Viken Filmsenter

Stipendet er i første rekke tiltenkt etablerte profesjonelle som skaper og utvikler audiovisuelt innhold for skjerm. Formålet er å gi en mulighet til å fokusere på nyskaping og utvikling av egen kompetanse knyttet til ett eller flere prosjekt. Prosjekt i tidlig fase vil prioriteres, men det er mulig å søke i alle ledd av prosessen. 

Søknadsfrist 15. mars 2024 (midnatt, kl. 23.59!)

 

 

Hvordan søke?

Søknader sendes inn via vår søknadsportal innen 15.03.24
Maksimalt stipendbeløp: kr 60 000,-
Det kan kun sendes inn en søknad per søker.

Søknaden skal inkludere en kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 2 A4-sider) og en oversikt over forventede utgifter. Du søker enten som privatperson, eller med et enkeltpersonforetak. Du behøver ikke være tilknyttet en produsent. List opp lenker på tidligere produksjoner / verk du har stått bak de siste ti årene, samt din rolle i disse.

Vi tar utgangspunkt i at stipendet skal benyttes innen 6 måneder fra tildeling. Søknadens målsettinger bør kunne gjennomføres innen en slik ramme selv om prosjektet som helhet kan være større.

 

Saksbehandling og rapportering

Ordningen er åpen for de som er bosatt i Viken filmsenters region (Akershus, Buskerud, Østfold  og Oslo) . Søker setter selv opp målsetning for stipendet og må levere rapport og regnskap etter endt arbeid. Stipendet er ikke inndelt i rater, men utbetales som ett beløp.? Stipendet er innberetningspliktig overfor skattemyndighetene.

Vi benytter eksterne fagpersoner som har generell kompetanse og erfaring fra bransjen. Ved uforutsett frafall kan de bli erstattet av andre.

Forventet saksbehandlingstid er 4 – 6 uker.

Filmsenterets prioritering av hvilke søknader som kan innvilges stipend foretas etter en skjønnsmessig vurdering innenfor de rammer som framgår av filmsenterets egne retningslinjer, samt § 2-3 og § 3-5 i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Erfaringsmessig mottar vi langt flere søknader enn det er stipendmidler til; noe som medfører at også kvalifiserte og gode søknader kan bli nedprioritert og få avslag.

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Kontaktperson

Shan Qureshi

Koordinator bransjehevende tiltak

Telefon: +47 988 80 366
E-post: shan@vikenfilmsenter.no

Tidligere tildelinger

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.