Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Stilling ledig: Produksjonsrådgiver (engasjement)

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Viken Filmsenter utlyser en 50% stilling som produksjonsrådgiver.

 Viken Filmsenter søker produksjonsrådgiver som skal arbeide med å kvalitetssikre søknader om tilskudd til utvikling og produksjon. Arbeidet inkluderer oppfølging av igangsatte prosjekter under og etter produksjon. Senteret bruker det nettbaserte søknadssystemet Filmsøk.no som er felles for de fleste regionale filmsentre i Norge.

Viken Filmsenter tildeler gjennom 3 søknadsrunder tilskuddsmidler innenfor områdene kortfilm, dokumentarfilm, spill/interaktive produksjoner og manusutvikling for langfilm. I 2014 mottok senteret 232 søknader og ga 5,7 mill. kr i tilskudd.

Se mer om senteretes virksomhet og tildelinger på vikenfilmsenter.no

Oppgaver

  • gjennomgå søknader og vurdere prosjektenes regionale tilknytning og produksjonsforutsetninger; inkl. kalkyle, finansiering og markedsplaner.
  • følge opp at relevant dokumentasjon blir innlevert fra produsentene
  • ivareta kontakten med det norske produksjonsmiljøet
  • informere potensielle søkere om de muligheter og begrensninger som ligger i ordningene

 Ønskede kvalifikasjoner

  • dokumenterbar kunnskap om og innsikt i film- og TV-produksjon – også med praktisk produksjonserfaring.
  • kompetanse innenfor områdene kalkulering og finansiering av film- og TV-produksjoner –
  •  kjennskap til offentlig forvaltning
  • være løpende orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonal film- og TV-bransjen

Produksjonsrådgiver vil arbeide tett med filmsenterets konsulent Kalle Løchen, og filmsenterets administrasjon med arbeidssted ved hovedkontoret i Drammen.

Engasjementet er for ett år, med mulighet for forlengelse og utvidelse.

Ønsket tiltredelse september 2015. Lønn etter avtale.
Søkere kan ikke selv, eller gjennom eierskap i produksjonsselskap, søke filmsenteret om tilskuddsmidler under engasjementsforholdet.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til daglig leder Ånund Austenå  (482 07 617) i perioden fram til 1. august eller administrasjonskoordinator Linda Lothe etter 1. august. (902 58 888)

Kortfattet søknad og CV sendes til post@vikenfilmsenter.no

Søknaden merkes ”Produksjonsrådgiver”, og sendes innen 14. august 2015.

 

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.