Logo – Viken Filmsenter
Tilskuddsordninger

Tiltak for barn og unge

Ønsker du å arrangere kurs eller verksteder som styrker framtidens unge film- og spillutviklere? Søknadsfrist 15. mai og 15. november.

Husk å lese retningslinjer og søknadsveiledning før du søker

Om tiltak for barn og unge

Filmsenteret forvalter øremerkede midler fra Kultur- og likestillingsdepartementet til aktiviteter som søker å heve kompetansen til unge filmskapere og spillutviklere i Akershus, Buskerud, Østfold og Oslo.

Eksterne aktører som ønsker å arrangere kompetansehevende tiltak inviteres til å søke filmsenteret om tilskudd. Søknader sendes inn og behandles i vår søknadsportal.

Ordningen er blitt revidert og det gis ikke tilskudd til rene mesterklasser eller rene visninger. Det kan søkes om tilskudd til verksteder, kurs, seminarer eller lignende for unge mellom 13 –26 år.

Maksimalt søknadsbeløp: 100 000,–

 • Retningslinjer og søknadsveiledning

  Her kan du lese mer om hvem som kan søke, søknadsprosess og saksbehandling.

  • Hvem kan søke?

   -Virksomheten må ha organisasjonsnummer registrert i Akershus, Buskerud, Østfold eller Oslo.
   -Utdanningsinstitusjoner (offentlig og private) kan ikke søke

  • Hva skal søknaden inneholde?

   • Prosjektbeskrivelse med informasjon om mål, målgruppe, tiltak og gjennomføring
   • Hvordan skal du nå målgruppen din?
   • Budsjett og finansieringsplan (NB: ved flere finansieringskilder må det spesifiseres om finansiering er bekreftet eller ikke)
   • Virksomhetens CV, eller tilsvarende, med kontaktinformasjon og organisasjonsnummer
  • Saksbehandling og rapportering

   Saksbehandling

   Dersom du ikke har sendt oss tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle søknaden, vil søknaden avvises og du er velkommen til å sende inn ny søknad innen neste søknadsfrist.

   Det vil alltid være er en helhetsvurdering av prosjektets kvaliteter, gjennomføringspotensial og budsjettering som ligger til grunn for et eventuelt tilskudd eller avslag.

   Vurdering og prioritering mellom søknader er også basert på en gjennomgang der vi ser samlet på faktorer som geografisk fordeling av prosjekter i regionen, målgruppens alder/erfaring, hensyn til bredde og mangfold i framtidig rekruttering.

   Tildelinger besluttes av fagansvarlig i samråd med daglig leder i Viken filmsenter. Tilskuddsbeløpet fastsettes etter en samlet vurdering av tiltaket.

   Dersom søknaden innvilges vil du motta et tilskuddsbrev med nærmere informasjon om utbetaling og rapportering. Ved avslag får du tilsendt et avslagsbrev.

   Saksbehandling er beregnet til 4-6 uker.

   Rapportering

   En kort rapport med informasjon om gjennomføring, måloppnåelse og eventuelle avvik oversendes Viken filmsenter etter at tiltaket er avsluttet, sammen med prosjektets sluttregnskap og Norsk filminstitutts rapporteringsskjema for tiltak for unge.

   Ved tilskudd under 100.000 kreves det ikke at regnskapsoversikten er bekreftet av revisor. Regnskapsdata og dokumentasjon av faktiske opplysninger som ligger til grunn for søknaden skal oppbevares i henhold til bestemmelsene i regnskapsloven.

   Hva bør rapporten inneholde?

   • Hva gjorde dere, når, hvor og med hvem? Vi vil gjerne vite navn og alder på deltakerne og hvor de bor (by, tettsted)
   • Ved endringer fra opprinnelig søknad ønsker vi at dere forteller om disse. Hvorfor oppstod de og hvordan er de håndtert?
   • Hvilke utfordringer har dere støtt på underveis og hvordan har dere håndtert dette?
   • Hvilke resultater er oppnådd?
   • Hva bør gjøres annerledes neste gang?
   • Legg gjerne ved bilder og lenker til eventuelt ferdige filmer. Husk å informere oss om bildene kan offentliggjøres, eller ikke, og informasjon om eventuell kreditering.

Kontakt

Ta kontakt via e-post om du har spørsmål eller behov for en avklaring i forkant av en søknad.

Shan Qureshi

Koordinator bransjehevende tiltak
Telefon: +47 988 80 366
E-post: shan@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.