Logo – Viken Filmsenter
Viken Ung

Spillstipend

Stipendet skal gi unge spillutviklere mellom 15 og 26 år mulighet til å øve seg.

Husk å lese retningslinjer og søknadsveiledning før du søker

Om stipendet

Stipendet skal gå til utvikling av et spill, deler av et spill eller en prototype. Prosjektene som mottar spillstipend får tilbud om veiledning som en del av prosessen.

Maksimalt stipendbeløp er:

– kr 10 000 for spillutviklere fra 15 til 20 år
– kr 25 000 for spillutviklere fra 20 til 26 år

Før du søker må du forberede en prosjektbeskrivelse som inkluderer tittel, spillmotor, søknadsbeløp, en beskrivelse av spillet, hvem du er og eventuelle samarbeidspartnere. Du må også lage en fremdriftsplan og et budsjett. Sett deg nøye inn i retningslinjene før du søker. Etter at søknaden er sendt inn inviterer vi til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

Viken UNG-spillstipend administreres av E6 Medieverksted på vegne av Viken filmsenter.

 • Veileder for søknad

  Her kan du lese mer om hva vi ber om i søknadsportalen. Alle kvalifiserte søkere inviteres til en samtale om prosjektet etter at søknaden er sendt inn, og før endelig behandling.

  • Generelt

   I søknadsportalen ber vi om følgende informasjon:

   * obligatorisk

   • Kontaktinformasjon *
   • Last opp CV*
   • Man kan med fordel vise frem tidligere arbeid eller arbeidsprøver (tidligere spill eller annet kreativt arbeid) ved å legge til lenker med dette.
   • Navn på prosjekt (spilltittel) *
   • Type prosjekt (prototype, del av et større spillprosjekt, fullt spill, annet) *
   • Hvilken spillmotor skal du bruke? *
   • Definer spillsjanger *
   • Hvilken plattform tenker du å ha spillet på? *
  • Om prosjektet

   Last opp vedlegg:

   • Prosjektbeskrivelse med beskrivelse av spillet *
   • Game design dokument med eventuelle skisser/screenshots *
   • Level design dokument
   • System design dokument
   • Storyline dokument, eventuelt manus
  • Team

   • Beskriv nøkkelpersoner i prosjektet (navn, fagfunksjon og bostedskommune) *
  • Fremdriftsplan

   • Produksjonsstart *
   • Redegjørelse og tidsestimat av de forskjellige arbeidsoppgavene *
   • Milepæler *
   • Prosjekt ferdigstilt *
   • Kommentarer til fremdriftsplan
  • Økonomi

   • Søknadsbeløp *
   • Har du søkt eller mottatt tilskudd fra andre finansiører? *
   • Annen eventuell finansiering *
   • Oversikt over utgiftene stipendet er tenkt å dekke (sum må stemme overens med søknadsbeløp.) *
   • Mulighet til å laste opp prosjektets totalbudsjett om du ønsker det
   • Eventuelle kommentarer til budsjettet

 • Retningslinjer

  Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for stipendet

  • Hvem kan søke?

   • unge spillutviklere fra 15 til 26 år.
   • søker(ne) må ha bostedsadresse i Akershus, Buskerud, Oslo eller Østfold.
   • Du kan søke om Viken UNG-stipendet enten som privatperson eller via et foretak.
  • Hva kan du søke om stipend til?

   • Prototype (deler av spillet, mekanikker, videreutvikling av prototype), produksjon av deler av et spill, full utvikling av spill med små scope.

   Eksempler på hva midlene fra stipendet kan brukes til i et prosjekt;

   • Anskaffelse av innhold til spill; Sprites, 3D-modeller, plug-ins, etc.
   • Anskaffelse av programvare og lisenser – ikke hardware.
   • Innleie av konsulent med spesialisert kompetanse.
   • Innkjøp av ekstern arbeidskraft, eksempelvis om du trenger en 2D-artist eller musiker.
   • Inndekning av egen arbeidsinnsats.
  • hva gis det ikke stipend til?

   • Studentprosjekter (prosjekter som lages som del av studiet).
   • Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra Norsk filminstitutt, Viken filmsenter eller andre regionale filmsentre i Norge
   • Distribusjon og markedsføring av spill, samt reise/opphold.
   • Påmeldingsavgift til konferanser samt reise/opphold.
  • Saksgang og rapportering

   Saksgang og rapportering

   Søknadene behandles fortløpende. Normal saksbehandlingstid er 2-4 uker. Etter at søknaden er sendt inn vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

   Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. en regnskapsoversikt som viser hva stipendet har blitt brukt til.

   NB! Stipend over 10 000 kroner er oppgavepliktig og beløpet innrapporteres til skattemyndigheter. Mottaker av stipendet må på sin side føre opp beløpet som inntekt i selvangivelsen. Stipender av denne art gir ikke rett til feriepengeopptjening.

   Viken UNG og E6 Østfold medieverksted krediteres ved bruk av logo.

    

   Last ned Viken UNG logo her

   E6 Medieverksted sin logo finner du her 

    


Kontakt

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål om stipendet eller hvordan du søker.

Camilla Wang Kvalheim


Telefon: +47 950 56 516
E-post: spillstipend@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.