Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

750 000 kroner til tiltak for regionens unge film- og spillutviklere.

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Vi er glade for at vi i denne tildelingsrunden har kunnet støtte opp under tiltak for unge kommende film- og spillutviklere i hele regionen.

 

Det er viktig at det finnes tiltak for de mest engasjerte unge film- og spillentusiastene lokalt for sikre en bredde i fremtidig rekruttering. Film- og spillbransjen har på lik linje med andre kunstgrener behov for denne typen tiltak for å finne og løfte frem nye stemmer.

I tråd med dette ønsker vi også i år å invitere arrangører av tiltak for denne målgruppen til et uformelt seminar på Litteraturhuset i Fredrikstad 11. september.

Seminaret er en mulighet for erfaringsutveksling mellom ulike arrangører av barn og unge tiltak. Målet er å dele gode, og dårlige erfaringer og bygge nettverk slik at terskelen for å kontakte hverandre ved behov er lav. Mer informasjon og påmelding til seminaret kommer over sommeren.

 

WORKSHOP UNDER RIYFF (RIYFF) 2018
Ringerike International Youth Film Festival AS ved Ivonne Salo er tildelt 50 000 kroner til verksteder under årets festival.

RIYFF arrangeres 6.-10. november i Ringerike Kultursenter i Hønefoss. Festivalen er to-delt hvor den ene delen er en fagfestival for filmskapere og den andre er visning av film åpent for publikum. Festivalen viser filmer laget av unge norske og internasjonale filmskapere mellom 14-26 år. I tillegg til årets tilbud om verksteder og ordinære visninger vil festivalen arrangere et pitchekurs med påfølgende forum og marked hvor unge filmskapere får mulighet til å pitche prosjekter foran ulike produsenter og finansieringskilder.
Les mer her

 

LEO FILMSKOLE FOR BARN OG UNGE
Kunstnernes hus ved Victoria Pihl Lind er tildelt 100 000 kroner til LEO filmskole for barn og unge i Oslo.

LEO vil bestå av 8 kursdager over 4 helger, samt et seminar for kursholderne.
Ti unge i alderen 12 til 14 år vil få mulighet til å delta på kurset.I dette kurset anses kritisk refleksjon rundt bildekultur som viktigere enn teknikk. De unge vil bli presentert for et mangfold av teknikker og uttrykksmåter framfor å lære en bestemt metode. Filmsatsingen er inspirert av Kalle Bomanns pedagogikk ved Barnfilmskolan i Sverige. Bomanns øvelser skaper refleksjon samtidig som de er konkrete og praktiske.

Fire unge og særegne filmskapere har fått ansvar for å utvikle det faglige innholdet for hver enkelt kurshelg til høsten: Mariken Halle, Ole Gjæver, Marte Vold og Shahroukh Kavousi. Filmskaperne har selv valgt tema de ønsker å undersøke sammen med barna, men alle vil legge vekt på personlig formidling, hva vil barna uttrykke gjennom bevegelige bilder?
Les mer her

 

REGI-, FILM- OG DRAMATURGIVERKSTED
Purple Dragons Collaborative Tales ved Cristo Salvador Rodriguez Borrachero er tildelt 53 000 kroner til regiverksted og 86 000 kroner til filmverksted.

Purple Dragons Collaborative Tales ved Nadina Helen Bakos, er i tillegg tildelt 64 000 kroner til dramaturgiverksteder. Tiltakene er myntet på unge i Oslo og Akershus.
Les mer her

 

PurpleDramaturgi:
PurpleDramaturgi er et verksted som gir deltakerne konkret, håndgripelig og praktisk verktøy for å kunne utvikle et manus. Kartotekmetoden vil kunne styrke forståelsen av hvordan manusforfatteren best kan bygge opp historien slik at den treffer personene som skal lese manuset og se den ferdige filmen. Mellom øktene kan deltakerne notere på kortene og utvikle historien sin med stadig økende følelse av kontroll over historien de vil fortelle. Verktøyet kan også brukes til å presentere prosjektet for en produsent/konsulent. Metoden er utviklet av Per Krist.

PurpleFilm:
PurpleFilm er et verksted som gir deltakerne mulighet til å utvikle en kort film (cirka 1-2 minutter) med profesjonelt utstyr. I PurpleFilm utfordres deltakerne til å prøve seg på ting de ikke har prøvd før innen film, slik at de kan lære litt om de forskjellige roller som er involverte i en filmproduksjon. Det vil være månedlige samlinger hvor man lærer å mestre de ulike rollene i en produksjon og som sammen resulterer i en klipp som deltakerne kan bruke som en del av sin showreel.

PurpleDirect:
PurpleDirect er et verksted hvor regissørene og skuespillerne må samarbeide om å utvikle en scene som blir gitt dem i forkant. Målet med verkstedet er å øke forståelse og kommunikasjonsevne mellom regissør og skuespiller. Det skal være en arena hvor både skuespiller og regissører kan uttale seg fritt for å forstå hverandres mening og intensjoner med scenen og komme til en konsensus omkring hvordan scenen skal presenteres.
Les mer her

 

VERKSTED I DIGITAL TEGNEFILM FOR UNGE
Hegebo AS ved animatør Hege Bø er tildelt 57 000 kroner til verksteder i digital tegnefilm for tegnende ungdom i Buskerud og Akershus.

Verkstedet er en uke fordypende introduksjon til digital 2d animasjon der det skal jobbes individuelt på ipad med digital penn.  Man får en gjennomgang av nødvendig programvare og fokuset vil være på bevegelse og animasjon. Med utgangspunkt i en karakter man selv utvikler vil kurset gjennomgå grunnleggende prinsipper innen tegnefilm. Målet er å skape en dypere forståelse for bevegelse og animasjon, skape nettverk og legge til rette for videre selvstendig utvikling for unge animatører. Verkstedene holdes på Tofte og legges til skoleferier.

 

TILTAK FOR UNGE UNDER FREDRIKSTAD ANIMATION FESTIVAL
Norsk animasjonsforum ved Anders Narverud Moen er tildelt 90 000 kroner til tiltak for unge under Fredrikstad Animation Festival.

Årets festival går av stabelen 25.-28. oktober. Fredrikstad Animation Festival arrangerer hvert år flere tiltak for unge med interesse for animasjon- og filmproduksjon. Tiltakene rettes særlig mot unge i Østfold, men er også åpne for andre. Også i år vil det arrangeres verksted for unge og en fagdag for videregående skole. I år vil tilbudet utvides med en portfolieseanse som er et eget program med film av unge filmskapere fra Fredrikstad og Østfold. I tillegg skal det utvikles et opplegg for ungdommer og elever ved videregåendeskole som er interessert i videre høyere utdanning innenfor animasjon og filmproduksjon. De  får her mulighet til å møte representanter fra relevante høyskoler og universiteter.
Les mer her

 

FILMKURS FOR UNGE JENTER I FOLLO
Lilja Ingolfsdottir er tildelt 67 500 kroner til filmkurs for unge jenter i Follo.

Filmkurset er forbeholdt jenter og går over flere kurskvelder sommer/høst 2018. Kursdeltagerne skal lære om manus, regi og klipp. Kursdeltakerne skal lage egne filmer, i utgangpunktet filmet på ipad, og selv redigere filmene. Ungdommene vil få veiledning gjennom prosessen.

Kurset vil gi en innføring i klassisk manusskriving, dramaturgi og karakterutvikling. Det blir fokus på hvordan man utvikler en god scene og troverdig dialog. Kurset legges opp med ulike øvelser, gruppearbeid, undervisning, veiledning og utvikling av små korte filmmanuskripter som skal produseres. Manusene tas videre inn i forarbeid, hvor deltakerne vil få en innføring i billedregi, å blokke en scene, improvisasjon og skuespillerteknikk. Det vil også bli ulike øvelser i personinstruksjon og en innføring i enkel klippeteknikk.

 

FRA TEKST TIL FILM
Vestfold Frie Filmere ved Geir Bergersen er tildelt 25 000 kroner til utviklingstiltaket «Fra tekst til film» for unge filmstemmer i Larvik.

Tiltaket er en videreutvikling av et opplegg som tidligere er gjennomført med hell på fire ungdomskoler i Sandefjord.  Høsten 2018 vil det startes opp et pilotprosjekt med Brunla ungdomsskole i Stavern. Det skal gjennomføres verksteder hvor de unge deltakerne får mulighet til å utvikle et filmmanus fra idé til ferdig resultat. Ett av manusene skal i etterkant produseres av unge filmskapere i samarbeid med manusforfatterne.

 

 

ANIMERT DUKKEFILM, DIGITAL TEGNEFILM OG ANIMASJON FOR SPILL/SPILLUTVIKLING
Animasjonskurs ved Eva Fagerli Sæthren er tildelt 155 000 kroner til tre enkeltstående kurs for unge i Oslo i sommer – og høstferien.

I løpet av tre intensive uker skal ungdommer i aldersgruppen 12 – 16 år få en grundig innføring i hva som skal til for å lage henholdsvis animert dukkefilm, digital tegnefilm og animasjon til spill. Hvert av kursene står separat og krever ingen forkunnskaper. Kursene har som mål å utvikle en allerede eksisterende interesse for animasjon og spill slik at deltakerne får en verktøykasse til å utvikle sine interesser videre – også etter endt kurs.
Les mer her

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.