Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Viken Pro: Søknadsfrist 18. januar 2018

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Viken PRO er vårt utviklingsprogram for produsenter i regionen. Programmet går over fire samlinger i løpet av et år. Målene er at deltagerne utvikler seg faglig, reflekterer over produsentrollen og utvider nettverket sitt. Målgruppen er både produsenter som har vært lenge i bransjen, og de som fortsatt er ganske nye.

 


Om programmet

Utviklingsprogrammet vil være delt opp i fire samlinger, hvorav minst to vil være med overnatting.

Samling 1: Ledelse og selskapsdrift
Samling 2: Finansiering
Samling 3: Gjennomføring
Samling 4: Lansering/Distribusjon

Hver samling vil bli ledet av veiledere med spesiell kompetanse innen temaet.

Det vil bli satt opp en gruppe for dokumentarprodusenter, og en gruppe for fiksjon(kortfilm)produsenter.

Alle deltagere vil ha muligheten til å knytte til seg en mentor som følger de gjennom programmet. Denne kan velges selv, men Viken filmsenter kan også bistå med å finne en passende mentor.

På den første samlingen vil også deltagerne fra Viken PRO 2017 delta.

 

Hvem kan søke?

Søkeren må ha sitt hovedvirke (være folkeregistrert og/eller ha selskapsadresse) i regionen – Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold eller Buskerud, og i tillegg oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Ha relevant produsentutdanning på minimum bachelornivå eller annen relevant utdanning. Lang produksjonserfaring kan veie opp for manglende utdannelse.
  • Ha mottatt utvikling- eller produksjonstilskudd fra et regionalt filmsenter, NFI eller andre tilsvarende tilskuddsgivere i løpet av de siste to årene.
  • Ha produsert en kort- eller langfilm (dokumentar og/eller fiksjon) som har blitt distribuert bredt eller vært vist på minst én større filmfestival i inn- eller utland de siste to årene. Med bred distribusjon mener vi tv-visning, inkludert nett-tv, eller kinodistribusjon. Kan man vise til gode salgstall på VOD- eller DVD-salg kan det også være kvalifiserende.

Vi setter sammen grupper ut i fra søkermassen.

 

Krav til innhold i søknaden:

  • CV for deltager
  • Kort beskrivelse av et eller flere prosjekter man jobber med (max én A4-side)
  • Målbeskrivelse av hva man ønsker å oppnå og hvordan deltagelse i Viken PRO kan bidra til dette.
  • Inngått avtale med mentor (hvis dette foreligger)

 

Hvordan søke?

DET SØKES VIA FILMSØK.NO

NB: VELG KATEGORIEN «TILTAK»

-velg Viken filmsenter som mottaker av søknaden
-velg ”kompetanseheving for filmbransjen” på spørsmålet: Angi type tiltak
-skriv ”Viken PRO 2018” på punktene: Om tiltaket
-last opp nødvendige vedlegg (se kulepunktene ovenfor)
-Under spørsmålene om budsjett og finansiering skriv 0 og last opp blankt vedlegg.
SEND SØKNAD

 

Søknadsfrist: 18. januar
Normal behandlingstid er 3-4 uker.

 

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.