Logo – Viken Filmsenter
Tilskuddsordninger

Fordypningsstipend

Stipendet er i første rekke tiltenkt etablerte profesjonelle som skaper og utvikler audiovisuelt innhold for skjerm. Søknadsfrist 15. mars.

Husk å lese retningslinjer og søknadsveiledning før du søker

Om fordypningsstipendet

Stipendet er i første rekke tiltenkt etablerte profesjonelle som skaper og utvikler audiovisuelt innhold for skjerm. Formålet er å gi en mulighet til å fokusere på nyskaping og utvikling av egen kompetanse knyttet til ett eller flere prosjekt. Prosjekt i tidlig fase vil prioriteres, men det er mulig å søke i alle ledd av prosessen.

Maksimalt stipendbeløp: kr 60 000,-
Det kan kun sendes inn en søknad per søker.

 • Retningslinjer og søknadsveiledning

  Her kan du lese mer om hvem som skan søke, søknadsprosess og saksbehandling.

  • Hvem kan søke?

   Ordningen er åpen for de som er bosatt i Viken filmsenters region (Akershus, Buskerud, Østfold  og Oslo) .

   Du søker enten som privatperson, eller med et enkeltpersonforetak. Du behøver ikke være tilknyttet en produsent.

  • Hva skal søknaden inneholde?

   Søknaden skal inkludere en kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 2 A4-sider) og en oversikt over forventede utgifter.

   Vi tar utgangspunkt i at stipendet skal benyttes innen 6 måneder fra tildeling. Søknadens målsettinger bør kunne gjennomføres innen en slik ramme selv om prosjektet som helhet kan være større.

   List opp lenker på tidligere produksjoner / verk du har stått bak de siste ti årene, samt din rolle i disse.

  • Saksbehandling og rapportering

   Saksbehandling

   Vi benytter eksterne fagpersoner som har generell kompetanse og erfaring fra bransjen. Ved uforutsett frafall kan de bli erstattet av andre.

   Prosjekt i tidlig fase vil prioriteres. Erfaringsmessig mottar vi langt flere søknader enn det er stipendmidler til; noe som medfører at også kvalifiserte og gode søknader kan bli nedprioritert og få avslag.

   Filmsenterets prioritering av hvilke søknader som kan innvilges stipend foretas etter en skjønnsmessig vurdering innenfor de rammer som framgår av filmsenterets egne retningslinjersamt § 2-3 og § 3-5 i forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

   Forventet saksbehandlingstid er 4 – 6 uker.

   Rapportering

   Søker setter selv opp målsetning for stipendet og må levere rapport og regnskap etter endt arbeid. Stipendet er ikke inndelt i rater, men utbetales som ett beløp.?Stipendet er innberetningspliktig overfor skattemyndighetene.

   Gjeldende vilkår om tilskudd, utbetaling og rapportering framkommer i eget tilskuddsbrev. Tildelinger offentliggjøres fortløpende på filmsenterets hjemmesider.


Kontakt

Ta kontakt via e-post om du har spørsmål eller behov for en avklaring i forkant av en søknad.

Shan Qureshi

Koordinator bransjehevende tiltak
Telefon: +47 988 80 366
E-post: shan@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.