Logo – Viken Filmsenter
Om oss

Det er ikke våre penger

Hvert år mottar vi som regionalt filmsenter penger fra Kultur- og likestillingsdepartementet. De pengene skal bidra til å oppnå nasjonale mål.

Med litt omformulering av målene i Kultur- og likestillingsdepartementets forslag til statsbudsjett for 2023 er det:

  • Et tilbud av film og spill av høy kvalitet.
  • En mangfoldig og bærekraftig bransje
  • Gjennomslagskraft for produksjonene, nasjonalt og internasjonalt

Videre utdypes det i budsjettproposisjonen at pengene til regionale filmsentre skal styrke profesjonalitet, kvalitet og finansiering pa? film- og spillomra?det.

Det reiser noen spørsmål: Hva er egentlig et filmsenter? Hva er hensikten med at vi er her?
Den største andelen av departementets penger som vi mottar disponeres til tilskudd til audiovisuelle verk (film og spill); årlig rundt 70%. Det resterende fordeles på stipender og mange ulike tiltak og arrangementer for bransje- og talentutvikling.

Det vi forvalter av penger tilhører dere der ute; dere som er bransjen og talentene. Og som jobber hardt, med ulike grader av profesjonalitet og erfaring. Vi skal vokte oss vel for å si at vi som sitter på vår side av bordet – eller kaka – vet hva som skal til. Det er dere som skal skape, bygge og nå frem til et publikum som vet det best. Det vi kan bidra med – tror vi – er spørsmål og refleksjoner.

Når dere søker om tilskudd spør vi blant annet om:
– Hvordan vil dere oppnå høy kvalitet – hva er den kunstneriske utforskingen som skal skje? Vi ønsker å forstå hvordan dere former innholdet i det som skal skapes.
– Hvordan bidrar dere til en mangfoldig og bærekraftig bransje – styrkes produksjonsmiljøene? Vi ønsker å forstå på hvilken måte produksjonsselskapet deres er i utvikling.
– Hvordan produksjonen oppnår gjennomslagskraft – hvilke metoder møter dere utfordringene med? Vi ønsker å forstå hvilken bevissthet dere har om et stort eller lite publikum som finnes der ute for akkurat dette verket.

Til sammen er dette tre dimensjoner eller aspekter av det vi vurderer. Innholdsproduksjon er én dimensjon, selskapsutvikling er også en dimensjon og publikumsbevissthet ytterligere en dimensjon. Vi forstår det ikke som et fastlagt hierarki, men som aspekter eller fasetter av det dere arbeider hardt og intenst med å få til. Noen ganger veier en av dimensjonene sterkest i deres beskrivelse og vår vurdering, andre ganger er det en annen dimensjon.

Det er naturlig at dere da stiller oss komplekse spørsmål – hvordan kan vi bedømme kvalitet; hvordan kan vi bedømme bærekraft; hvordan kan vi bedømme mangfold? Dette er spørsmål og problemstillinger der vi ikke tror det finnes enkle svar som passer i enhver situasjon. Kvalitet, bærekraft, mangfold må bedømmes situasjonsbestemt, avhengig av prosjektet, intensjonen, erfaringsbakgrunnen osv. For at vi fortsatt skal kunne utøve vårt oppdrag – forvaltning av det som ikke er våre penger – er vi avhengige av to vesentlige og skjøre vilkår: Dialog med dere, og tillit fra dere. Enkelt, og vanskelig.

Vi er omgitt av store og raske endringer. For 10 år siden kom Lillyhammer på NRK, Netflix og iPhone 5 ble lansert i Norge høsten 2012.  I denne virkeligheten må vi være fleksible – i betydningen lydhøre for hva dere trenger. Det handler om dialog. Og vi må være nyskapende – i hva vi prøver å møte behovene deres med. Da må vi klare å gjøre ordninger og tilbud så enkle å bruke som mulig for dere. Det handler om tillit. Vi verdsetter delekultur i bransjen og da må også vi være inkluderende og lyttende.

Viken filmsenter har vært en faktor i vår region i 10 år. I dialog med dere og med tillit fra dere skal vi fortsette å være en faktor i nye 10 år. Med bevissthet om at det ikke er våre penger.

Kontaktperson

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.