Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Bygg tilbakemeldingskultur – gjør feedback til en vane!

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Vi hyret inn prosessleder og forfatter Jonas Aakre til å sette fokus på tilbakemeldingskultur. Her er noen av rådene han ga oss på tilbakemeldingsdagen vi arrangerte på Oslo 16 den 15. mai.

Først, ta en pust i bakken og tenk over hvem du er når du gir/mottar tilbakemeldinger. Er du av den forsiktige typen som bør si i fra til oftere, tydeligere og raskere, eller det motsatte, for rask, for krass, for ofte? Hva synes du er lettest, gi eller motta feedback? Og gir du som oftest mest positive eller negative tilbakemeldinger?

 

Når du mottar tilbakemeldinger

  • Søk feedback aktivt for å bedre prosjektet ditt, og tenkt over hvem det er som gir deg tilbakemeldingen (venn, publikum, beslutningstager)! – Klargjør gjerne hva du ønsker tilbakemelding på i forkant, og bruk tid på å analysere tilbakemeldingen i etterkant.
  • Når noen utfordrer deg, så tar de deg på alvor og ønsker å hjelpe deg til å forbedre prosjektet ditt. Uten utfordringer, ingen utvikling!
  • Ta med deg tilbakemeldingen på hva det er som ikke funker – og ikke alltid alle forslagene til løsninger…. Antageligvis er det du som kjenner prosjektet best og kan finne den beste løsningen.

Når du gir tilbakemeldinger

  • Tenk over hvor i prosessen mottakeren er, slik at du kan tilpasse hva slags type feedback som er konstruktivt å gi. Tolkningsrommet er størst i begynnelsen av et prosjekt, men det er ofte også den mest sårbare fasen.
  • Klargjør konteksten i forkant, hva ønsker de tilbakemelding på, sett rammene.
  • Strukturer prosessen, ta det negative samlet og det positive samlet.

Hva ønsker du at mottakeren skal sitte igjen med? Forskning viser at det mest effektive er å gi kun én konkret positiv tilbakemelding som går til kjernen.

 

3 tips når du skal gi tøffe tilbakemeldinger!

  • Kjekt å kunne si til noen at nå utfordrer jeg deg litt, for at mottakeren stå bedre rustet til å ta imot kritikken.
  • Hvis du er av den typen som i utgangspunktet har vanskelig for å kritisere, hopp i det og husk at du kan moderer deg etterpå hvis det ble for hardt for mottakeren.
  • Gjør et tydelig skille mellom de positive og negative tilbakemeldingene slik at de får like stor vekt og mottakeren får med seg begge sider.

 

Jonas rådet deltakerne til å lage en tydelig kultur for feedback i prosjektet/selskapet sitt. Sette ned faste etapper/ faser i prosessen og gjøre det obligatorisk med både positive og negative tilbakemeldinger. Da blir feedback en vane og dermed ufarliggjort.

– I Viken filmsenter ønsker vi et større fokus på feedbackkultur i bransjen.  Gode tilbakemeldingsverktøy og en større bevissthet på hvordan vi snakker om noe som ennå ikke har funnet sin form, kan bety enormt mye for samarbeidsformen og til slutt,  resultatet. Dette verkstedet  ble fort fulltegnet og godt mottatt av deltakerne.  Vi ønsker derfor snarlig å arrangere et nytt verksted med Jonas Aakre, forteller Sirin Eide, fagansvarlig for bransjehevende tiltak og talentutvikling i filmsenteret.

 

Her er linker til andre ulike vinklinger på feedback for de som vil ha mer input:

 

Takk til Jonas Aakre fra Emergence School of Leadership for et nyttig kurs!

 

Publisert 21.05.2019

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.