Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Norsk filminstitutt (NFI) informerer om at Kulturdepartementet har vedtatt endringer i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, med virkning fra 1. juli 2015. NFI har samtidig foretatt endringer i forskrift om etterhåndstilskudd til kinofilm og forskrift om tilskudd til utvikling og produksjon av kinofilm etter kunstnerisk vurdering.

Endringer i forskrifter NFI

Endringene i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner er først og fremst knyttet til presisering av definisjoner, utvidelse av anvendelsesområdet for tilskudd til samproduksjonerendring av søknadsfristog heving av terskel for etterhåndstilskudd. I tillegg kreves det nå for alle tilskuddsordningene på kinofilm at tilskuddsmottaker er et aksjeselskap.

Samproduksjon

Adgangen til å gi tilskudd til norske minoritetsprodusenter utvides fra å kun gjelde tilskudd til produksjon av kinofilmer med norsk minoritetsprodusent, til også å gjelde dokumentarfilm, kortfilm og drama- og dokumentarserier. Det er en forutsetning at prosjektet er godkjent som et kulturprodukt i opphavslandet.

Etterhåndstilskudd

Kulturdepartementet skjerper samtidig kravet til antall solgte billetter gjennom ordinær kinodistribusjon for å kvalifisere til etterhåndstilskudd fra tidligere 10.000 til nå 35.000 solgte billetter. Norsk filminstitutt kan i særlige tilfeller fastsette lavere terskel for kinofilm som har mottatt forhåndstilskudd etter kunstnerisk vurdering. Samtidig endres søknadsfristen for etterhåndstilskudd for filmer som ikke har mottatt forhåndstilskudd. Fra 1. juli 2015 skal søknad om etterhåndstilskudd leveres før opptaksstart.

Søknader om etterhåndstilskudd som er levert før 1. juli 2015 behandles etter de reglene som gjaldt på søknadstidspunktet. Forutsetningen er at filmen produseres i 2015. NFI vil i særlige tilfeller kunne gi dispensasjon til produksjoner som i all hovedsak produseres i 2015.

Lanseringstilskudd

For lanseringstilskudd til kinofilm i Norge kreves det fra 1. juli 2015 at nøkkelmedarbeidere tilknyttet prosjektet må ha betydelig profesjonell erfaring med filmlanseringsarbeid.

For en fullstendig oversikt over endringene se her.

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.