Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Resultater fra spørreundersøkelse om effekter av koronasituasjonen på regional film- og spillbransje

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Hvordan påvirker koronasituasjonen den regionale film- og spillbransjen?

 

De regionale sentrene gikk sammen om å undersøke konsekvensene for bransjen. De konkluderer med at Koronasituasjonen – fortsatt er dramatisk for regional film– og spillbransje. 

Signalet fra regjeringen om 85 millioner friske midler til feltet var oppløftende nyheter fredag 8. mai. Situasjonen for film– og spillbransjen er og vil fortsatt bli dramatiske og konsekvensene vil få langtrekkende følger selv med friske midler på feltet. Undersøkelsen i april ble gjennomført for å få oppdatert informasjon om nåsituasjonen, samt estimerte konsekvenser pr. 15. september. Se de nasjonale resultatene av undersøkelsen her.
 
De negative konsekvensene fra første undersøkelse forsterkes og belyser ytterligere de dramatiske følgene koronasituasjonen har for regional film– og spillbransje. 71% har utsatt eller avlyst egen produksjon eller opptak pr. nå eller vurderer det i nær fremtid. Videre ser vi at 63% melder at de har mistet ett eller flere oppdrag. Når vi ser på situasjonen 15. september så melder 41% at dette også vil føre til utsettelse av lansering, samt at 63% sier at det innen 15. september vil ha medført konsekvenser for finansieringsarbeidet rundt prosjekter. Dette er dramatiske tall som vil ha store konsekvenser for fremtidig regional film– og spillbransje både for enkeltprosjektene og for selskapene, og som det vil ta år å bygge opp igjen. Regional film– og spillbransje strekker seg til det ytterste for å imøtekomme og minimere konsekvensene, men uten friske midler vil bilde bli ytterligere forverret og regional film– og spillbransje vil bli satt mange år tilbake.

FilmReg og Viken filmsenter vil med denne konklusjonen rette oppmerksomheten mot at også regionene involveres i de tiltakene og krisepakkene som kommer for film– og spillfeltet. Vi er opptatt av at det finnes en film– og spillbransje i hele landet også etter at denne svært alvorlige situasjonen vi står i er over. FilmReg mener derfor at en krisepakke for film og spill må være større enn 150 millioner, og at også regionene må tilgodeses med ekstra midler. Det må finnes en bransje i hele landet, også etter at denne svært alvorlige situasjonen vi står i er over. Dette har interesseorganisasjonen meldt inn til myndigheter og arbeidet for å styrke den regionale film- og spillbransjen fortsetter. 

På film- og spillområdet er det mangfoldet, bredden og tilveksten filmsentrene dekker med våre tilskudd til prosjekter og bransjeutviklende tiltak. Vi arbeider med utøvere som er økonomisk sårbare. Det er i stor grad frilansere og små, ikke veletablerte foretak som trenger kontinuerlig produksjon og aktivitet for å klare seg og bygge seg opp over tid. Som undersøkelsen viser er de nå under press. I dialog med bransjeorganisasjonene på feltet opplever vi at vårt viktigste bidrag er å stimulere til fortsatt aktivitet og utvikling av prosjekter. Det trengs flere bein å stå på utover høsten og inn i 2021. Ekstra midler fra våre eiere og Kulturdepartementet vil være avgjørende. Vi har løpende dialog med dem om det. 

Kontakt

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.