Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Stilling ledig: Produksjonsrådgiver

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Viken Filmsenter utlyser en 100% stilling som produksjonsrådgiver.

 

Viken Filmsenter søker produksjonsrådgiver som skal arbeide med å kvalitetssikre søknader om tilskudd til utvikling og produksjon. Arbeidet inkluderer oppfølging av igangsatte prosjekter under og etter produksjon. Senteret bruker det nettbaserte søknadssystemet Filmsøk.no som er felles for de fleste regionale filmsentre i Norge.

Viken Filmsenter tildeler gjennom 3 søknadsrunder tilskuddsmidler innenfor områdene kortfilm, dokumentarfilm, spill/interaktive produksjoner og manusutvikling for langfilm. I 2015 mottok senteret 235 søknader og ga 7,5 mill. kr i tilskudd.

Se mer om senterets virksomhet og tildelinger på vikenfilmsenter.no

Oppgaver

  • gjennomgå søknader og vurdere prosjektenes regionale tilknytning og   produksjonsforutsetninger; inkl. kalkyle, finansiering og markedsplaner
  • følge opp at relevant dokumentasjon blir innlevert fra produsentene
  • ivareta kontakten med profesjonelle produsenter og det norske produksjonsmiljøet
  • informere potensielle søkere om de muligheter og begrensninger som ligger i ordningene
  • bidra til filmsenterets langsiktige strategi

Ønskede kvalifikasjoner

  • virksomhet som og/eller utdanning som produsent innenfor film- og TV-produksjon, med erfaring fra prosjekter med tilskudd fra Norsk Filminstitutt
  • kompetanse innenfor områdene kalkulering og finansiering av film- og TV-produksjoner
  • kjennskap til offentlig forvaltning
  • gode datakunnskaper
  • være løpende orientert om utviklingen i den nasjonale og internasjonal film- og TV-bransjen

Produksjonsrådgiver vil har arbeidssted ved filmsenterets administrasjon og hovedkontor i Drammen. Produksjonsrådgiver vil i perioder arbeide i nær dialog med filmsenterets konsulenter for film og interaktive produksjoner.

Ansettelsen vil ha 6 måneders prøvetid. Ønsket tiltredelse fra oktober 2016. 

Lønn etter avtale.

Søkere kan ikke selv, eller gjennom eierskap i produksjonsselskap, søke filmsenteret om tilskuddsmidler etter en eventuell ansettelse.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til daglig leder Ånund Austenå  (482 07 617).

Kortfattet søknad og CV sendes til post@vikenfilmsenter.no

Søknaden merkes ”Produksjonsrådgiver”, og sendes innen 15. august 2016.

 

 

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.