Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Tilskudd til tiltak for barn og unge i Viken-regionen

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Syv prosjekter er tildelt til sammen 462 000 kroner fra filmsenteret for å gjennomføre tiltak for barn og unge i regionen. Aktivitetene skal styrke unge filmskapere fra 12 år og oppover, bidra til å heve kompetansen og drive frem nye talenter. Vi mottok til sammen totalt 15 søknader etter utlysningen med søknadsfrist 15. mars 2017.

 

Etter sommeren 2017 ønsker vi å arrangere et seminar der vi setter fokus på tiltak for unge og talentutvikling. Vi vil gjerne benytte en slik anledning til å være i dialog med eksterne aktører om felles erfaringer innenfor dette arbeidet. Vi ønsker med dette å bidra til nettverk i regionen og styrke prosjekter til senere søknadsmuligheter. Nærmere informasjon om tid og sted for seminaret kommer.

 

Her er prosjektene som har mottatt tilskudd:

 

Seminar for unge under Nordic/Docs 2017
Arena Magica ved Paul Reneé Roestad er tildelt 25 000 kroner for å avholde seminarer for unge filmskapere under Nordic/Docs i Fredrikstad. Gjennom seminarene skal unge filmskapere lære hvordan profesjonelle filmskapere arbeider og få innblikk i viktige detaljer i dokumentarfilmproduksjon. Nordic/Docs finner sted i Fredrikstad 11.-14. mai
Les mer om Nordic/Docs

 

Filmvekst Groruddalen
Groruddalen Frie Filmere ved Geir Bergersen er tildelt 95 000 kroner til tiltak som styrker talentutviklingen blant unge filmskapere i Groruddalen og Oslo Øst. Det vil bli arrangert kortfilmverksted, musikkverksted og skriveverksted for jenter, i tillegg til sommervideoverksted.
Les mer om Groruddalen Frie Filmere

 

Sommerskole punkt Ø
E6 Østfold Medieverksted ved Trond Ola Mevassvik er tildelt 65 000 kroner til en animasjonsworkshop for unge i sommerferien. Verkstedet vil holdes i Moss i samarbeid med Punkt Ø/Momentum 9.
Les mer om E6 Østfold Medieverkstedet

 

Filmvekst Vestfold
Vestfold Frie Filmere ved Geir Bergersen er tildelt 92 000 kroner til å videreutvikle enda flere talenter i Vestfold. Det vil bli arrangert ulike verksteder, en mesterklasse og sommerfilmskole.
Les mer om Vestfold Frie Filmere

 

Tiltak for unge under Fredrikstad Animation Festival
Norsk animasjonsforum ved Anders Narverud Moen er tildelt 60 000 kroner til tiltak for unge under Fredrikstad Animation Festival 9.-12. november 2017. Festivalen skal gjennomføre flere tiltak for unge med hovedvekt på workshop for unge talenter og en fagdag for elever i videregående skole.
Les mer om Fredrikstad Animation Festival

 

Sommerfilmskole i Moss
Østfold filmere ved Vestfold Frie Filmere og Geir Bergersen er tildelt 25 000 kroner til å videreutvikle aktiviteter og arrangere sommerfilmskole og manusverksted i Moss for unge fra Follo og Østfold.
Les mer om Østfold filmere

 

Kurs, verksteder og veiledning på Mediefabrikken i Akershus
Mediefabrikken i Akershus ved Marte Østby Deglum er tildelt 100 000 kroner til spesialiserte filmfaglige verksteder og  mentorveiledning for unge filmskapere fra regionen.
Les mer om Mediefabrikken

 

Vi mottok til sammen totalt 15 søknader om tiltak for barn og unge etter utlysningen med søknadsfrist 15. mars 2017. Samlet søknadsbeløp på tiltakene søkt var kr. 1.437.997 til prosjekter med totalbudsjett på kr. 2.188.121. Viken filmsenter tildelte 21. april tilskudd til 7 prosjekter.

Vedtaket er basert på en gjennomgang, vurdering og prioritering der vi har sett samlet på geografisk fordeling av prosjekter i regionen, målgruppens alder/erfaring, hensyn til bredde og mangfold i framtidig rekruttering, budsjettering og gjennomføringspotensiale. I tillegg vises det til Viken filmsenters formål og retningslinjer.

 

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.