Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

VI TRENGER DIN TILBAKEMELDING!

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Takk for de mange gode og konstruktive tilbakemeldingene vi mottok til innspillsfristen 20. mai 2019.

Viken filmsenters styre har i styremøte 3. juni vedtatt å iverksette en omlegging med virkning fra 1. januar 2020.

Framover skal filmsenteret gjennomgå de allerede foreslåtte endringene i våre tilskuddsordninger og vurdere hvilke endringer dette vil kreve i våre retningslinjer. Styret vil beslutte endelig utforming av ordningene og retningslinjene i oktober.

 

—————————————-

 

MULIG OMLEGGING AV TILSKUDDSORDNINGER VED VIKEN FILMSENTER

Viken filmsenter ønsker å skape størst mulig effekt av våre begrensede tilskuddsmidler. Vi vurderer derfor en mulig omlegging fra og med januar 2020 og etterlyser med dette tilbakemeldinger fra dere om det vi beskriver punktvis nedenfor er veien å gå.

Tilskuddsordningen vi vurderer å legge om er dagens ordning med produksjonstilskudd til kortfilm og dokumentar, samt utviklingstilskudd til interaktive produksjoner, som i dag har 3 årlige søknadsfrister. Ordningen med Fordypningsstipend vil ikke bli berørt.

NB! Vi understreker at dette er et forslag vi arbeider med og ikke endringer som er godkjent og vedtatt av Viken filmsenters styre. Annonsering av vedtatt omlegging og endringer av retningslinjer vil i så fall skje i løpet av oktober 2019.

 

HVORFOR GJØR VI DET?

Vi ønsker med dette å:

  • Forenkle søknadsprosessen ved å gi raskere svar for tilskudd under 100.000 kroner.
  • Øke fleksibiliteten ved å gi søkere tilgang til tilskuddsmidler tidligere og være åpne for hvilke formater og utviklingsformer prosjektene vil benytte
  • Øke effekten av Viken filmsenters tilskuddsmidler ved å komme tidligere inn i prosjekter og potensielt øke antallet tildelinger

 

FORELØPIG FORSLAG. pr. 3. mai 2019:

 

  1. Fra 2020 vil Viken filmsenter utelukkende bevilge utviklingstilskudd til alle typer audiovisuelle produksjoner. (NB! Ordningene vil ikke gjelde for enkeltstående fiksjonsfilm over 60 min.)

Søker må klassifisere søknad som kort fiksjon, dokumentar eller interaktiv produksjon i søknadssystemet filmsøk.no på samme måte som i dag.

 

  1. Det kan søkes om utviklingstilskudd under hele produksjonsprosessen, søker definerer selv målsettingene for utviklingsfasen. Søker må gi et godt helhetsbilde av prosjektet og hvor i forløpet utviklingsmålene befinner seg.

 

  1. Manusarbeid kan aksepteres som en del av utviklingsfasen, men det gis ikke tilskudd til utvikling kun av manus.

 

  1. Tilskudd opp til 100.000,- innstilles av konsulent og besluttes av daglig leder. Søknader behandles løpende med svar innen 4 uker.

 

  1. Tilskudd over 100.000,- innstilles av konsulent og besluttes av Viken filmsenters styre. Behandlingen skjer løpende med svar innen 6-8 uker.

 

  1. Ordningen blir en 2-årig prøveordning i perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2022. Deretter vil ordningen evalueres våren 2023.

 

 

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.