Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Viken filmsenter i skjæringspunktet mellom filmutvikling og regionalpolitikk

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Det er bra og viktig for Viken filmsenter at produsenter reiser spørsmålet om Oslo-dominansen i regionen.

Dette er en problemstilling vi kan inndele i tre områder:

  • Balansen mellom ulike deler av vår region
  • Antall søkere fra regionen
  • Tilskuddsmidler fra Kulturdepartementet til Viken filmsenter

Vi ønsker med det å belyse dilemmaene og muligheten Viken Filmsenter står ovenfor i dag:

 

Viken Filmsenter i utvikling
Det har vært enighet blant eiere og i styret om at ubalansen mellom ulike deler av regionen ikke er enkel å løse, og at utviklingen i filmsenteret må ses over litt tid. Litt over halvannet år i ny struktur med Oslo inne er ikke lang tid, men det er all grunn til å vurdere og diskutere utviklingstendensene nøye.

 

Redusert antall søkere fra fylkene utenfor Oslo
Vi registrerer at det er en markert nedgang i antall søknader om tilskudd fra fylkene utenom Oslo og dette tar vi på stort alvor. Da vi ikke vet årsaken til denne nedgangen, gjennomfører vi derfor nå en større kartlegging og spørreundersøkelse for hele regionen. Undersøkelsen skal suppleres med intervjuer og samtaler med enkeltpersoner og selskaper i bransjen. Samtidig som vi ser denne økte nedgangen, jobber vi nå for økt tilstedeværelse i alle deler av regionen.

For 2017 var fordelingen av antall søknader slik at ca. 2/3 av disse kom fra Oslo. Tildelingene i 2017 var også fordelt med ca. 2/3 til Oslo. Hittil i 2018 er fordelingen av antall søknader omtrent tilsvarende som i 2017. I tildelingene hittil i 2018 ligger Oslo på et litt høyere nivå, men de endelige tallene for 2018 forventes å tilsvare fordelingen for 2017.

 

Oslo inn i Viken filmsenter
Oslo ble deleier i Viken filmsenter fra og med 2017. Det var en ønsket og villet forening av regionen rundt Oslofjorden. Med dette ble hele Norge dekket av regionale filmsentre. Norsk filminstitutt (NFI) beskriver at de regionale filmvirksomhetene skal bidra til økt konkurranse, større mangfold og bedre kvalitet i norsk film. NFI legger vekt på at dette innebærer å slippe lokale krefter til, få flere stemmer i tale og gi barn og unge en inngangsport til filmkultur.

Viken filmsenters tildelte midler benyttes til mer enn utviklings- og produksjonstilskudd. Vi gjennomfører utviklingsprogrammer og tiltak for både etablert bransje, talenter og unge – og det fordeles stipender og reisetilskudd m.m. Dette er tiltak og programmer som dekker hele regionen.

 

Tilskuddsmidlene fra departementet
Det innebærer en stor omstilling for filmsenteret å få med Oslo, og det er utfordrende å finne den riktige balansen på tvers av regionen. Det totale antallet søknader og henvendelser har med Oslos inntreden økt kraftig. Vi har påpekt, senest i høringen i Stortinget om statsbudsjettet for 2019, at vi med kulturdepartementets særbehandling og underfinansiering av Oslo settes i en vanskelig situasjon. Vi har påpekt overfor departement og politikere at særtillegget for Oslo må økes, og at vi må betraktes og behandles som ett samlet senter.

Viken filmsenter har en visjon om å løfte og foredle, og vi skal være samlende for hele regionen. Dette er krevende, det tar tid å finne balansen i dette arbeidet. Viken filmsenter skal fortsette den nyanserte dialogen vi har om dette i styret og med eierne. Hagen, Bjerketvedt og Bergersen har all grunn til å stille spørsmålene de stiller. Vi trenger innspill som dette fra bransjen og regionen.

 

Les innspillet fra produsentene i Rushprint her.

 

Av Ånund Austenå, daglig leder i Viken filmsenter,  og styreleder Hilde Glenne

 

 

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.