Logo – Viken Filmsenter
Viken UNG-spillstipend

Retningslinjer

Viken UNG-spillstipend

Hvem kan søke?

 • unge spillutviklere fra 15 til 26 år.
 • søker(ne) må ha bostedsadresse i Oslo kommune eller Viken fylkeskommune

 

Hva kan det søkes om stipend til?

 • Prototype (deler av spillet, mekanikker, videreutvikling av prototype), produksjon av deler av et spill, full utvikling av spill med små scope.

Eksempler på hva midlene fra stipendet kan brukes til i et prosjekt;

 • Anskaffelse av innhold til spill; Sprites, 3D-modeller, plug-ins, etc.
 • Anskaffelse av programvare og lisenser – ikke hardware.
 • Innleie av konsulent med spesialisert kompetanse.
 • Innkjøp av ekstern arbeidskraft, eksempelvis om du trenger en 2D-artist eller musiker.
 • Inndekning av egen arbeidsinnsats.

 

Hva gis det ikke stipend til?

 • Studentprosjekter (prosjekter som lages som del av studiet).
 • Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra Norsk filminstitutt, Viken filmsenter eller andre regionale filmsentre i Norge
 • Distribusjon og markedsføring av spill, samt reise/opphold.
 • Påmeldingsavgift til konferanser samt reise/opphold.

 

Hvordan søke?

Du kan søke om Viken UNG-stipendet enten som privatperson eller via et foretak.
Søknad sendes inn via vår søknadsportal.

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

 

Hva må være med i søknaden?

I søknadsportalen ber vi om følgende informasjon:

* obligatorisk

 

Generelt

 • Kontaktinformasjon *
 • Last opp CV*
 • Man kan med fordel vise frem tidligere arbeid eller arbeidsprøver (tidligere spill eller annet kreativt arbeid) ved å legge til lenker med dette.
 • Navn på prosjekt (spilltittel) *
 • Type prosjekt (prototype, del av et større spillprosjekt, fullt spill, annet) *
 • Hvilken spillmotor skal du bruke? *
 • Definer spillsjanger *
 • Hvilken plattform tenker du å ha spillet på? *

 

Om prosjektet (Last opp vedlegg)

 • Prosjektbeskrivelse med beskrivelse av spillet *
 • Game design dokument med eventuelle skisser/screenshots *
 • Level design dokument
 • System design dokument
 • Storyline dokument, eventuelt manus

 

Team

 • Beskriv nøkkelpersoner i prosjektet (navn, fagfunksjon og bostedskommune) *

 

Fremdriftsplan

 • Produksjonsstart *
 • Redegjørelse og tidsestimat av de forskjellige arbeidsoppgavene *
 • Milepæler *
 • Prosjekt ferdigstilt *
 • Kommentarer til fremdriftsplan

 

Økonomi

 • Søknadsbeløp *
 • Har du søkt eller mottatt tilskudd fra andre finansiører? *
 • Annen eventuell finansiering *
 • Oversikt over utgiftene stipendet er tenkt å dekke (sum må stemme overens med søknadsbeløp.) *
 • Mulighet til å laste opp prosjektets totalbudsjett om du ønsker det
 • Eventuelle kommentarer til budsjettet

 

Saksgang og rapportering

Søknadene behandles fortløpende. Normal saksbehandlingstid er 2-4 uker. Etter at søknaden er sendt inn vil søker inviteres til en samtale om prosjektet før videre saksbehandling.

Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. en regnskapsoversikt som viser hva stipendet har blitt brukt til.

NB! Stipend over 10 000 kroner er oppgavepliktig og beløpet innrapporteres til skattemyndigheter. Mottaker av stipendet må på sin side føre opp beløpet som inntekt i selvangivelsen. Stipender av denne art gir ikke rett til feriepengeopptjening.

Viken UNG og E6 Østfold medieverksted krediteres ved bruk av logo.

 

Last ned Viken UNG logo her

E6 Medieverksted sin logo finner du her 

 

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.