Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

½ million til verksteder for unge i 2021

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Vi håper det snart vil være mulig å arrangere kurs og verksteder med fysisk oppmøte i vår region. Ni aktører er nå tildelt midler til en rekke kurs og verksteder for unge i 2021. Enkelte av tiltakene vil også la seg gjennomføre digitalt dersom smittesituasjonen fremover skulle kreve det.

 

Filmsenteret mottok 13 søknader forut for denne tildelingsrunden.  Søknadene er behandlet av Mediefabrikken, vår samarbeidspartner på Viken UNG-området.
Neste søknadsfrist er 15. mai 2021.

 

48-timers filmmaraton i Kongsberg

Følgende prosjekter er tildelt midler i 2021: 

 

48-timers filmmaraton i Kongsberg
Kultur- og velferdstjenesten i Kongsberg Kommune ved Barbara Schmitt er tildelt 30.000 kroner.

48 timers filmmaraton er en filmkonkurranse for ungdom mellom 12-20 år i Kongsberg. Deltakerne skal lage en kortfilm på 48 timer. Fimmaraton avsluttes med en filmgalla i en profesjonell setting, med filmvisning, talkshow, musikk og premieutdeling. For å forsterke ungdommens interesse og kunnskap innen filmproduksjon tilbys helårlige filmverkstedet for målgruppen i forkant av filmmaraton. I løpet av høsten 2021 skal det arrangeres seks verksteder innen manus, regi, foto, mm. Verkstedene ledes av profesjonelle filmskapere og er et lavterskeltilbud til unge filminteresserte i Kongsberg.

 

Moss og Follo Filmverksted
Østfold Filmere ved Geir Bergersen er tildelt 45.000 kroner.
Ansvarlig kursleder er Ingrid Marie Røine.

Østfold Filmere arrangerer sommerfilmskole for unge i alderen 13 – 17 år i sommerferien 2021. Sommerfilmskolen gjennomføres i to grupper; ett kurs for nybegynnere i alderen 13-15 år og et for viderekommende i alderen 15-17. Deltakerne skal i løpet av én uke utvikle en kortfilm fra ide til opptak og etterarbeid. Verkstedet vil ha særlig fokus på skuespill, tekst og produksjon. Sommerfilmskolen arrangeres på Moss bibliotek med premierevisning av de ferdige filmene på SF kino Moss i etterkant.

 

Musikkvideo praktisk produksjon
Groruddalen Frie Filmere ved Geir Bergersen er tildelt 35.000 kroner.

Groruddalen Frie Filmere skal videreutvikle samarbeidet med Stovner Rockefabrikk, hvor de over tre år har jobbet med å utvikle musikkvideoer sammen med lokale deltakere. Det skal arrangeres et kræsjkurs i musikkvideoproduksjon for ungdom i alderen 14-22 år i Groruddalen og Oslo øst. Kurset gjennomføres over 3 -5 ettermiddagssamlinger, samt én helgesamling. I tillegg til en innspillingsperiode som strekker seg over 2-3 dager. Målet med opplegget er å bygge opp kompetanse i å bruke musikkvideo som uttrykksform for unge musikere, dansere og filmskapere i Groruddalen. Det vil også være en viktig arena for å skape en lokal visuell kultur som binder sammen film, dans og musikalske uttrykk i bydelen.

 

Filmverksted Groruddalen
Groruddalen Frie Filmere ved Geir Bergersen er tildelt 85.000 kroner.

Groruddalen Frie Filmere driver åpne tilbud for unge filminteresserte i Groruddalen. De har siden 2010 drevet filmverksted med lokale filmarbeidere, ungdomsklubber og aktivitetshus i Groruddalen, og ønsker å bygge videre på disse. Groruddalen Frie Filmere skal i 2021 arrangere fire ulike kurs;

Filmverksted Stovner gjennomføres i samarbeid med Rommen skole og Kulturarena og Verdenshuset på Haugenstua i Bydel Stovner. Deltakerne får blant annet innføring i manusutvikling, filmopptak, lyd, lyssetting, klipp og skuespillerinstruksjon. Verkstedet vil foregå på ukesbasis etter skoletid, hvor målet er å skape en arena for egenutvikling blant unge filmskapere i alderen 13-16 år.

Sommerfilmskole Groruddalen arrangeres sommeren 2021 i samarbeid med Rommen Skole og Kulturarena (Kulturskolen i Oslo Kommune). Kurset tar utgangspunkt i å utvikle film og filmfortelling hos unge filmskapere i alderen 10 – 14 år. Målet med opplegget er å skape en arena for utvikling og vekst hos unge filmskapere.

Fortellerverksted er særlig rette mot unge jenter, og gjennomføres på filial Deichmann Stovner og Fubiak på Furuset. Målet med verkstedet er å skape rom for å bruke film som fortellerverktøy, basert på muntlige fortellinger i fellesskap med deltakerne. Verkstedet strekker seg over 10 ettermiddagssamlinger som resulterer i en fysisk samling sommeren 2021. Her vil det jobbes med å visualisere fortellingene gjennom opptak og redigering.

Kortfilmverksted praktisk produksjon er et verksted som strekker seg over to kvelder og én helg. Målet med tiltaket er å skape en arena for unge i alderen 17-25 år hvor de kan utvikle egne filmhistorier gjennom tilgang på profesjonelt filmutstyr og veiledning.

 

PurpleFilm
Purple Dragons Callaborative Tales ved Cristo Borrachero er tildelt 60.000 kroner.

PurpleFilm er et månedlig verksted hvor unge filmskapere i alderen 15 – 26 år kan øve seg på å lage film. I løpet av et 6 timers verksted får deltakerne filme med profesjonelt utstyr og lage en kort film på mellom ett og tre minutter. Deltakerne blir fordelt i grupper og kan øve seg på ulike funksjoner. Målet med verkstedet er å gi unge filminteresserte tilgang til profesjonelt utstyr, slik at de kan øve seg på å lage film. Samtidig gir verkstedet mulighet til å utforske ulike samfunnsmessige temaer og skape situasjoner og dialoger hvor dette blir filmatisert. Verkstedene henvender seg både til amatører og profesjonelle historiefortellere og filmskapere.

 

PurpleFilm verksted 2020

Arkitekturfilm Oslo for barn og unge
Rom for kunst og arkitektur ved Gjertrud Steinsvåg er tildelt 75.000 kroner

Arkitekturfilm Oslo er en etablert filmfestival som danner grunnlag for en helhetlig diskusjon om arkitektur og samfunn. Arkitekturfilm Oslo har siden oppstarten i 2016 blitt drevet fram av et engasjert programråd, og har blitt gjennomført på institusjoner som ROM for kunst og arkitektur, Cinemateket, DOGA og Kunstnernes Hus Kino. Festivalen har et filmprogram og eget verksted for barn. I 2021 skal deres ROM UNG satsing styrkes ytterligere.

ROM UNG er et formidlingsprogram som skal styrke kunnskapen blant barn og ungdom om arkitektur og steds-/byutviklingens betydning for kultur, natur, landskap og klima. Gjennom ROMs aktiviteter skal barn og unge se på seg selv som mulige arkitekter, byutviklere, kunstnere, filmskapere – uavhengig av sosial og kulturell tilhørighet. Det skal gjennomføres to ROM UNG ferieskoler for unge i alderen 12-19 år, hvor deltakerne skal lage egne arkitekturfilmer. Ferieskolene avvikles i sommer- og høstferien 2021.

 

Veien til KORT film
Bjørn Erik Philmann Sørensen er tildelt 50.000 kroner.

Veien til KORT film er et filmverksted i Drammen for ungdom i alderen 13-16 år. Verkstedet gjennomføres sommeren 2021 på Danvik Folkehøgskole. I løpet av én uke vil deltakerne få en grunnleggende introduksjon i karakterutvikling, dramaturgi og manusskriving. Det vil bli lagt vekt på hvordan en filmproduksjon organiseres og iverksettes. Målet med kurset er å gi deltakerne mulighet til å utvikle sine evner som filmfortellere, innsikt i teknisk tilgjengelige løsninger for å gjennomføre en filmproduksjon, og grunnleggende praktisk forståelse for produksjonsprosessen. I tillegg har kurset som mål å skape trygghet og selvtillit til å utvikle egne historier og erfare tilfredstillelsen i å fullføre et filmprosjekt.

 

Frihet, sett fra mitt ståsted
Lowri Rees Produksjoner er tildelt 85.000 kroner
Workshopledere er Lowri Rees og Gunel Cedsal.

Frihet, sett fra mitt ståsted er en filmworkshop for muslimske jenter i alderen fra Tøyen og Grønland. Verkstedet har fokus på kreative uttrykksmåter for jenter med forskjellig forhold til hijab. Hijaben er et plagg som både blir sett på som kvinneundertrykkende, og som det motsatte; kvinnefrigjørende. Workshopen vil utforske innholdet i og mellom disse posisjonene. I løpet av to helger skal deltakerne lage hver sin film. Deltakerne får innføring i kamerabruk og klippeteknikk av kursholderne, som også vil gi veiledning underveis i prosessen. Workshopen vil ha fokus på teknisk verktøy, samt åpne opp og inspirere til et mangfold av uttrykksformer.

Workshopen er en del av et større felles prosjekt med en gruppe eldre kvinner, som skal resultere i en felles utstilling av filmene som lages. Utstillingen vil gi publikum tilgang til nyanserte personlige nåtidshistorier med et reelt «innenfraperspektiv», som kan reflektere deler av utviklingen Hijaben har hatt så lenge den har eksistert i Norge.

 

Leo Filmverksted
Stiftelsen Kunstnernes Hus ved Ayman Alazraq er tildelt 35.000 kroner.

Leo Filmklubb ved Kunstnernes Hus skal arrangere filmverksted for ungdom i videregående alder. Deltakerne vil få faglig opplæring i dokumentarfilmutvikling og produksjon, og praktisk opplæring i bruk av kamera, filming og redigering. Det skal i løpet av verkstedet lages korte filmer om valgfrie temaer som påvirker deres miljø, som for eksempel menneskerettigheter, kjønn, identitet, fattigdom, narkotika, miljø m.m. Målet med verkstedet er at unge filminteresserte skal få mulighet til å utvikle egne ferdigheter ved å jobbe med filmprosjekter som tar for seg temaer som reflekterer samfunnet de lever i. Hver workshop varer i 8 uker med deltakelse én dag i uken.

Linda Lothe

Ansvarlig kommunikasjon og bransjehevende tiltak
Telefon: +47 900 52 271
E-post: linda@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.