Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Kommer dere til å endre tilskuddsordningene som resultat av krisen?

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Dette er det naturlig nok mange som lurer på nå i disse krisetider. Filmsenteret har pr i dag ikke fått økte tilskuddsmidler til rådighet for å håndtere krisen, men den allerede gjennomførte omleggingen av vår ordinære tilskuddsordning gjør heldigvis oss bedre rustet til å håndtere situasjonen.

 

Alle søknadsfrister er allerede fjernet og ordningen har fått økt fleksibilitet. Fleksibiliteten i den nye tilskuddsordningens håper vi vil imøtekomme mange av bransjens ekstraordinære behov.

Hovedtanken bak omleggingen var at filmsenterets tilskuddsmidler raskere skulle komme ut til søkerne og til prosjekter – derfor har vi nå løpende behandling av søknader om tilskudd og saksbehandlingstiden er drastisk kortere. Det er også tilrettelagt for at alle typer prosjekter kan søke i en tidlig fase.

 

Har krisen ført til endringer i saksbehandlingen av tilskudd?

Saksbehandling og tildelinger foregår som vanlig, og følger tidligere fastsatte kriterier. Vår film- og spillkonsulent, Cecilie Stranger-Thorsen, har digitale møter med søkere i forkant av søknad, og som vanlig er det bare å ta kontakt med Cecilie for å avtale tid. Tildelinger skjer ukentlig og kommuniseres månedsvis på våre websider.

De ekstraordinære omstendighetene blir naturligvis relevante for gjennomføringen av noen prosjekter. Søkeres vurderinger rundt dette kan inkluderes i produsentnotatet, eller diskuteres med konsulenten i forkant av søknad.

 

Ser dere allerede endringer i søknadstilstrømmingen?

Det er vanskelig å sammenligne med i fjor, siden vi da opererte med faste søknadsrunder, men tar vi utgangspunkt i totalantallet søknader for 2019 og fordeler det på hele året ligger vi an til å få omtrent samme mengde søknader. Kvaliteten på søknadene vi mottar er fortsatt høy, selv om omstendighetene er krevende.

Vi ser allerede at denne krisen endrer måtene vi samhandler og opplever kultur, med digitale møter, fester og konserter. Flere filmer tvinges til å ha digital lansering og distribusjon og spørsmålet om hvordan vi skal nå publikum får kanskje nye svar i løpet av denne krisen. Når vi kommer oss gjennom dette håper vi at vi også har fått noen nye erfaringer vi kan bygge videre på.

Les om tilskuddsordningen for audiovisuelle verk her

Ånund Austenå

Daglig leder
Telefon: +47 482 07 617
E-post: aanund@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.