Logo – Viken Filmsenter

Nettsider under arbeid: 

Viken filmsenters retningslinjer og veileder for søknad til audiovisuelle verk er gjennomgått og revidert. Nye hjemmesider som reflekterer dette, vil være på plass i løpet av første kvartal og det vil i en periode kunne være deler av våre nettsider som ikke fungerer optimalt. I påvente av nye nettsider tilgjengeliggjøres dokumentene gjeldende for 2024 i pdf-form nedenfor.  

Reviderte retningslinjer og veiledere gjeldende fra 2024 

Tilskuddsordningen er uten søknadsfrister og felles for alle formater.

  • Alle søknader om tilskudd behandles i søknadssystemet Regportal. 
  • Tildelinger publiseres løpende på våre nettside, på sosiale medier og oppsummeres kvartalsvis. 
  • Film- og spillkonsulent, Janic Heen, svarer på spørsmål om tilskuddsordningen. Ta kontakt via epost dersom du har spesifikke spørsmål eller behov for en avklaring i forkant av en søknad. 

Viktige dokumenter for søknad og rapportering er oppdatert og gjeldende fra 2024: 

 

Kartlegging av mangfold i ordningen tilskudd til audiovisuelle verk   

Fra 2024 endres søknadsskjemaet for tilskudd til audiovisuelle verk. Mangfold er ett av flere prioriteringsområder ifølge forskriften for tilskudd til audiovisuelle verk. Det er ikke et krav for tilskudd at søknaden vurderes som et mangfoldsprosjekt.   

Filmsenteret ber i søknadsskjemaet om opplysninger for mangfold knyttet til innhold og rollene produsent og kreativt ansvarlig.    

Viken filmsenter deler mangfold inn i følgende kategorier:  

  • Flerkulturelt mangfold?- variasjon innen etnisk bakgrunn, kulturelle tradisjoner, tro og livssyn, har selv innvandret til Norge eller har foreldre som er født i et annet land.?? 
  • Kjønns- og seksualitetsmangfold?- variasjon i hvordan individet vil uttrykke sin identitet, uavhengig av kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering.?? 
  • Funksjonsmangfold?- mennesker med nedsatt fysisk, kognitiv og/eller psykososial funksjonsevne. ? 

Informasjonen vil også benyttes til å forbedre tilbud og utvikle vårt arbeid med mangfold.

 

GÅ TIL SØKNADSPORTAL

Inspirasjonstekster

Du bestemmer selv hvordan du leverer underlaget til søknaden – du kan benytte tidligere utarbeidet materiale så lenge det gir tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søknaden.

Her finner du informasjon om våre forventninger til hoveddokumentene, samt inspirasjon til innholdet:

 

Kontakt

Janic Heen

Film- og spillkonsulent

Telefon: +47 901 36 829
E-post: janic@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.