Logo – Viken Filmsenter
Nyheter

Stans i ordningen spill- og filmkulturelle tiltak

NB! Artikkelen er flere år gammel!

Viken filmsenters løpende ordning med tilskudd til spill- og filmkulturelle tiltak stoppes fra og med onsdag 23. mars 2022. 

Søkere henvises til ordninger for tilskudd til visning og arrangementer administrert av Norsk filminstitutt. Filmsenterets ordning med løpende behandling av søknader om tilskudd til audiovisuelle verk er IKKE berørt av dette, og fortsetter som vanlig.
Mer informasjon om ordningen tilskudd til audiovisuelle verk her. 

Filmsenteret har gjennom flere år IKKE vært en del av den generelle økningen i statlige midler til regionale filmsentre, og midlene til filmkulturelle tiltak (visninger og arrangementer) for inneværende år er nå disponert.

Vi beklager dette sterkt overfor alle i vår region som planlegger og gjennomfører gode og viktige tiltak.

Ordningen med tildeling av midler til spill- og filmkulturelle tiltak ble overført fra Norsk filminstitutt til regionale filmsentre i 2020. Viken filmsenter ble allerede da tildelt et betydelig lavere beløp til tiltak i vår region enn det NFI selv hadde tildelt slike tiltak i vår region. Når vi gjennom de siste årene registrerer at vi – i motsetning til andre filmsentre – ikke er en del av økt regional satsing, må vi prioritere hardt. For oss – og søkerne – er det ikke hensiktsmessig at vi administrerer en tilskuddsordning uten tilstrekkelige midler. Midlene vi forvalter tilhører først og fremst bransjen og må forvaltes klokt. Vi ønsker derfor å prioritere forenkling av eksisterende tilskuddsordninger og samarbeidet med bransjen om kompetanseheving, sier filmsenterets leder Ånund Austenå.

 

Filmsenterets tildelinger til spill- og filmkulturelle tiltak i 2022  finner du her 

Kontakt

Marie Bakke Bøhmer

Ansvarlig organisasjonsutvikling og administrasjon
Telefon: +47 952 12 012
E-post: marie@vikenfilmsenter.no

Motta nyhetsbrev

Register deg, og hold deg oppdatert om siste nytt fra Viken filmsenter

Ved å melde deg på vårt nyhetsbrev, samtykker du til at vi lagrer dine persondata for dette formålet. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev. Les vår personvernerklæring her.